België steunt het Internationaal Strafhof sinds de oprichting ervan 20 jaar geleden

Op 1 juli 2002 is het Internationaal Strafhof met zijn activiteiten begonnen in Den Haag, na de inwerkingtreding van het Statuut van Rome. Twintig jaar later hebben 123 staten het Statuut geratificeerd en heeft het Hof zijn bestaansreden bewezen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Het Hof fungeert als aanvulling op de nationale jurisdicties, die primair verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken en vervolgen van de ernstigste misdrijven. Het heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de consolidering van de internationale strafrechtspraak, bijvoorbeeld over misdrijven tegen kinderen.

Tot dusver heeft het Hof tien veroordelingen en vier vrijspraken uitgesproken en vier schadevergoedingsprocedures voor slachtoffers afgerond. Er zijn momenteel drie vooronderzoeken en zeventien situaties in onderzoek in alle regio's van de wereld.

De versterking van de rechtsstaat en de strijd tegen straffeloosheid vormen de kern van de prioriteiten van het Belgische buitenlandse beleid. Minister-president Alexander De Croo, belast met Buitenlandse en Europese Zaken: "Daarom steunt België sinds zijn oprichting deze unieke en essentiële gerechtelijke instelling die het Internationaal Strafhof is, een permanent gerechtshof met een universeel karakter dat complementair is aan de nationale strafrechtsstelsels. Deze steun toont aan dat België zich inzet om een einde te maken aan de ernstigste schendingen van het internationaal humanitair recht. België steunt het Hof door middel van uitgebreide diplomatieke en justitiële samenwerking. Ons land behoorde tot de eerste staten die het Statuut van Rome ratificeerden en heeft sindsdien gewerkt aan de consolidatie van het juridisch kader van het Hof, met name door met succes verscheidene amendementen voor te stellen om nieuwe oorlogsmisdaden in het Statuut op te nemen, zoals het gebruik van biologische wapens.”

Door de strijd tegen straffeloosheid te steunen, helpt het Internationaal Strafhof nieuwe misdaden te voorkomen en draagt het bij tot het leggen van de grondslagen voor duurzame vrede. Slachtoffers verdienen een doeltreffend systeem om degenen die verantwoordelijk zijn voor de ergste wreedheden ter verantwoording te roepen.

Als het eerste internationale strafhof met een universeel mandaat is het Internationaal Strafhof voor vele uitdagingen komen te staan. Het herzieningsproces van het Hof en het Statuut van Rome, dat België ten volle steunt en waaraan het actief deelneemt, moet het Hof in staat stellen deze uitdagingen in de toekomst beter aan te gaan en zijn opdracht uit te voeren.

 

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype