België verwelkomt de activering van het intensiveringssysteem voor de humanitaire operaties van de Verenigde Naties in het oosten van de DRC

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 16 juni keurde de ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties voor humanitaire zaken en noodhulpcoördinator, Martin Griffiths, de activering goed van de intensivering van humanitaire operaties in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) door middel van een systeem-brede mobilisatie ("Humanitarian System-Wide Scale-Up Activation"). Dit besluit is geldig tot en met 8 september.
 

Het systeem van de Verenigde Naties voor het opschalen van humanitaire operaties


De activering van dit systeem leidde tot de implementatie van een reeks interne maatregelen om de humanitaire respons te verbeteren om zo antwoord te bieden aan de drastische toename van de noden in de regio.

Het heeft ook tot doel ervoor te zorgen dat humanitaire organisaties die lid zijn van het Inter-Agency Standing Committee (IASC), het hoogste humanitaire coördinatieorgaan van de Verenigde Naties, en hun partners snel de operationele capaciteiten en middelen kunnen mobiliseren die nodig zijn om te reageren op kritieke humanitaire behoeften ter plaatse.

Deze maatregelen zijn uitzonderlijk en kunnen slechts worden toegepast voor een beperkte periode van maximaal zes maanden, eenmalig verlengbaar met nog eens drie maanden.
 

De humanitaire situatie in de DRC


De humanitaire crisis in de DRC is een van de meest vergeten crisissen in de wereld, en wordt consequent ondergefinancierd. Eind juni 2023 was slechts 28% van de 2,25 miljard dollar die dit jaar nodig was voor de humanitaire respons gemobiliseerd. De situatie is de afgelopen vijf jaar niet veel beter geweest, met een gemiddeld mobilisatiepercentage van niet meer dan 50%, waardoor miljoenen mensen die noodhulp nodig hadden die niet hebben gekregen.

Vooral het oosten van het land wordt getroffen door geweld en natuurrampen. Sinds het begin van het jaar zijn een miljoen mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten als gevolg van gewapende conflicten en geweld. Daardoor komt het aantal intern ontheemden op 6,3 miljoen, het hoogste cijfer in Afrika. Begin mei 2023 kwamen meer dan 500 mensen, waaronder intern ontheemden, om het leven bij aardverschuivingen in Kalehe (Zuid-Kivu) en meer dan 4.000 mensen worden nog steeds vermist als gevolg van deze ramp. De meeste vluchtelingen leven in geïmproviseerde kampen rond Goma, waar ze geen toegang hebben tot gezondheidszorg en geen onderdak, voedsel, schoon water en toiletten hebben. Daarnaast zijn vrouwen en meisjes op grote schaal slachtoffer van seksueel geweld, – sommigen worden zelfs gedwongen tot seksuele slavernij.
 

Hulp van België


De activering van het humanitaire intensiveringssysteem voor het oosten van de DRC heeft 13 miljoen dollar vrijgemaakt uit het Central Emergency Response Fund (CERF) van de Verenigde Naties. België is een van de grootste donoren van dit fonds met een jaarlijkse bijdrage van 17 miljoen euro.

België heeft onlangs ook 8,5 miljoen euro bijgedragen aan het Humanitair Fonds voor de DRC en is daarmee de op één na grootste donor geworden. Dit zal het mogelijk maken om 30 miljoen dollar toe te wijzen aan het oosten van de DRC in het kader van de intensivering van de humanitaire VN-operaties daar.

België bereidt ook de financiering voor van verschillende humanitaire projecten en programma's voor een totaal van 8,5 miljoen euro voor het jaar 2023.

Tot slot heeft België zich in de overeenkomst van 2016 tussen de grootste VN-donoren en humanitaire organisaties (beter bekend als de "Grand Bargain") geëngageerd om 60% van haar financiering op een flexibele manier toe te wijzen. Door dat engagement na te komen en zelfs te overtreffen“”, stelt België haar humanitaire partners in staat om snel te reageren op plotselinge rampen en middelen toe te wijzen aan minder zichtbare crisissen, zoals die in de DRC.

Al deze maatregelen bevestigen het prioritaire karakter van de DRC in het kader van het humanitaire hulpbeleid van ons land. Het is ook in die zin dat België bijzondere aandacht blijft besteden aan de versterking van het humanitaire systeem en verwelkomt het besluit van de Verenigde Naties om het systeem voor de intensivering van humanitaire operaties te activeren om de respons op de humanitaire crisis in het oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo beter te sturen en te coördineren.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez: “De bevolking in Oost-Congo zit vast in een spiraal van geweld. Verkrachting en seksueel geweld worden massaal ingezet als oorlogswapen tegen vrouwen en kinderen. Meer dan 6 miljoen mensen zijn ondertussen op de vlucht – dat is evenveel als de volledige bevolking van Vlaanderen. De humanitaire noden zijn enorm, terwijl de internationale hulp al jaren tekortschiet. Daarom ben ik zeer tevreden dat de VN nu een uitzonderlijke inspanning doet om de humanitaire organisaties in Oost-Congo extra te ondersteunen, o.a. met Belgische hulp aan het VN-noodfonds. We kunnen de mensen daar niet in de steek laten. En dat is ook onze boodschap aan de internationale gemeenschap: vergeet Oost-Congo niet.”
 

  1. Nieuwstype