België verwelkomt de Africa Climate Summit in Nairobi

  1. Laatst bijgewerkt op

Van 4 tot 6 september vindt in Nairobi de eerste Africa Climate Summit (ACS) plaats. België verwelkomt dit als een signaal van Afrikaans leiderschap in het aanpakken van de existentiële klimaatcrisis in een geest van collectieve actie waarbij voorrang gegeven wordt aan een oplossingsgerichte aanpak.

België is via zijn internationale samenwerkingsprogramma al lang actief in Afrika als prioritaire partner van zijn internationale klimaatactie en -financiering, zoals blijkt uit volgende recente initiatieven.

In 2021 lanceerde België een specifiek regionaal programma (2022-2026) van 50 miljoen EUR rond klimaat in de Sahel als bijdrage tot de doelstellingen voor 2030 van de Great Green Wall (GGW). Het programma wil de levensomstandigheden van kwetsbare bevolkingsgroepen in de Sahel duurzaam verbeteren door een geïntegreerd beheer en herstel van natuurlijke ecosystemen. In april 2023 besliste België om bijkomend 52,5 miljoen EUR toe te wijzen aan het Least Developed Countries Fund (LDCF), dat grotendeels ten goede komt aan Afrikaanse landen. In juni 2023 ondertekenden België en Mozambique een samenwerkingsakkoord van 25 miljoen EUR dat volledig gewijd is aan de strijd tegen klimaatverandering.

Op deze Africa Climate Summit belooft België 24 miljoen EUR voor een aantal nieuwe projecten die in 2023 en 2024 zullen worden opgestart in Burundi, Guinee, Mali, Senegal en Tanzania en die zullen bijdragen tot de aanpassing aan de klimaatverandering op het vlak van landbouw, duurzame steden en biodiversiteit.

Naast zijn aanzienlijke bijdragen aan het Green Climate Fund (20 miljoen EUR/jaar) en de Global Environment Facility (92,5 miljoen EUR voor 2022-2025) steunt België ook verschillende initiatieven zoals de UNDP Climate Promise, de Systemic Observations Financing Facility (systemen voor vroegtijdige waarschuwing) en het Central African Forest Initiative, waarvan Afrikaanse landen rechtstreeks profiteren.

"Het grootste deel van de internationale klimaatfinanciering van België gaat naar klimaatadaptatie in Afrika in de vorm van subsidies", zegt ambassadeur Luc Jacobs, Speciaal Gezant voor Klimaat en Milieu die België vertegenwoordigt op de top, en hij voegt eraan toe dat "België vooral investeert in klimaatprojecten die de nevenvoordelen met biodiversiteit en duurzaam bosbeheer versterken, die veerkrachtige en klimaatslimme landbouw ondersteunen of die duurzame stadsontwikkeling bevorderen".
 

Enabel adviseert Mozambique voor Afrikaanse Klimaattop


In het kader van de Africa Climate Summit organiseert de Mozambikaanse regering samen met Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en het Tony Blair Institution for Global Change een rondetafelgesprek over energietransitie in Mozambique.

Het rondetafelgesprek wordt voorgezeten door de Mozambikaanse Minister van Land en Milieu Maibaze. Enabel faciliteert de deelname aan de klimaattop van een aantal Mozambikaanse experts van het Ministerie van Energie en het energiefonds FUNAE. In het kader van de Belgische gouvernementele samenwerking met Mozambique adviseren de klimaatexperts van Enabel de Mozambikaanse regering over energietransitie en koolstofmarkten, en begeleiden ze bilaterale besprekingen tussen de Mozambikaanse regering en andere actoren, zoals multilaterale organisaties en bilaterale donoren.

Mozambique wil zich positioneren als een topbestemming in Afrika voor investeringen in duurzame energie-infrastructuur en groene industrialisatie. De ronde tafel wil geïnteresseerde partners informeren over investeringsmogelijkheden.

Het ontwikkelen van het waterkrachtpotentieel om een groene energietransitie te versnellen, moet helpen om de impact van de versnellende klimaatverandering, die vooral door lage-inkomenslanden wordt gevoeld, in te dijken en moet zich richten op het behoud en de bevordering van een menswaardige levensstandaard voor iedereen.
 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen