België viert IDAHOT en blijft zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de rechten van LGBTQI+

België blijft zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten van LGBTQI+-mensen, zowel in binnen- als buitenland.

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 17 mei 1990 besliste de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om homoseksualiteit niet langer als een geestesziekte te beschouwen. Daarom is, sinds 2004, 17 mei de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT).

België, waarvan de wetgeving en het beleid op dit vlak als progressief worden beschouwd, blijft zich inzetten voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten van LGBTQI+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans, queer, intersekse en anderen) mensen, zowel in binnen- als buitenland. Onze inspanningen zijn volledig in lijn met het Federaal Actieplan "Voor een LGBTQI+-vriendelijk België" dat in een systemische aanpak tot doel heeft de veiligheid van LGBTQI+-mensen te verhogen en hun inclusie te maximaliseren.

In 2023 eindigde ons land op de 2e plaats in de Rainbow Index van ILGA Europe, die het wettelijke kader voor LGBTQI+-rechten in 49 Europese landen vergelijkt. Deze internationale positie is het resultaat van continu en duurzaam werken. Sinds de jaren 2000 is de vooruitgang van LGBTQI+-rechten in België versneld. In 2023 is het 20 jaar geleden dat in België een wet werd aangenomen die het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht in België toestaat. Sinds 2018 kunnen transgenders de registratie van hun geslacht en voornamen officieel wijzigen zonder aan bepaalde medische voorwaarden te hoeven voldoen. En in 2022 keurde ons land een wetsvoorstel goed om conversietherapie in België te verbieden.

“Together always: united in diversity” is het thema dat werd gekozen is voor de editie 2023 van deze internationale dag. In een tijd waarin zwaarbevochten verworvenheden van LGBTQI+ over de hele wereld steeds meer worden bedreigd, is solidariteit meer dan ooit nodig.

LGBTQI+-mensen worden nog steeds geconfronteerd met geweld en discriminatie – soms marteling en zelfs executie. Bijzonder verontrustend zijn de toename van retoriek van anti-genderbewegingen en de goedkeuring van wetten die homoseksualiteit en transidentiteitsseksualiteit in verschillende delen van de wereld strafbaar stellen. Deze achteruitgang inzake de mensenrechten van LGBTQI+ moet ons wakker schudden. Seksuele geaardheid en genderidentiteit mogen nooit worden gediscrimineerd of misbruikt. België laakt dat de bescherming en bevordering van deze mensenrechten te vaak als een ‘verderfelijke westerse invloed’ wordt beschouwd. Talrijke internationale verdragen inzake mensenrechten zijn ook van toepassing op de LGBTQI+-gemeenschap.

De strijd tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie en geslachtskenmerken (SOGIESC) is een prioriteit van het Belgisch buitenlands beleid, inclusief tijdens ons mandaat in de Mensenrechtenraad (2023-2025). Binnen dit orgaan zullen we het mandaat van de onafhankelijke deskundige op het gebied van seksuele geaardheid en genderidentiteit blijven ondersteunen en deze prioriteiten hoog op de agenda houden. Met partners zal België onvermoeibaar pleiten voor de decriminalisering van homoseksuele relaties en transidentiteit. Daarnaast zal ons land via het Belgisch Fiduciair Fonds van de Raad van Europa ten bedrage van 100.000 euro financieel bijdragen aan het budget van de Cel Seksuele Geaardheid en Genderidentiteit (SOGI) van deze organisatie.

Ook dit jaar mobiliseert de FOD Buitenlandse Zaken – net als heel België – om onze actieve steun voor de rechten van lesbiennes, homo's, biseksuelen, transseksuelen, queers en interseksuelen te benadrukken.

Vandaag, 17 mei, heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in Sarajevo een ontmoeting met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van LGBTQI+-rechten in Bosnië en Herzegovina. België huldigt de niet aflatende moed en inspanningen van mensenrechtenverdedigers, activisten, journalisten, mediaprofessionals en maatschappelijke organisaties om de mensenrechten van LGBTQI+ te sensibiliseren en te bevorderen.

Het engagement van België zal zich ook vertalen in de deelname van onze ambassades in het buitenland aan evenementen ter ere van IDAHOT of de Nationale Prides, evenals het hijsen van de LGBTQI+-vlag op onze vertegenwoordigingen.

In Brussel wordt het zebrapad aan de ingang van de FOD Buitenlandse Zaken in regenboogkleuren geverfd. Wij nodigen u uit om deze initiatieven te volgen op onze sociale netwerken. #IDAHOT2023 #BelgiumMFA.

 

  1. Nieuwstype