Belgische Economische Missie naar Noorwegen

  1. Laatst bijgewerkt op

Van 16 tot 19 juni zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische zending leiden naar het Koninkrijk Noorwegen. Een ruime economische en academische delegatie reist naar Oslo om het imago van België als aantrekkelijke partner en toegangspoort tot de Europese markt te versterken. Noorwegen, dat niet tot de Europese Unie behoort, heeft via de European Free Trade Association (EFTA) toegang tot de Europese Interne Markt zonder lid te zijn van de Europese douane-unie.

Officiële delegatie en deelnemers

Prinses Astrid wordt vergezeld door een ministeriële delegatie bestaande uit de federale minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib, de minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Beleid, Jan Jambon, de vice-president van de Waalse Regering en Waals minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur, Philippe Henry, en de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale betrekkingen, Buitenlandse handel en Brandbestrijding en dringende medische hulp, Ans Persoons. Federaal minister voor Energie, Tinne Van der Straeten zal ook deelnemen aan activiteiten rond energie en energietransitie.

De officiële delegatie wordt vergezeld door meer dan 450 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van diverse bedrijven, bedrijfsfederaties, kamers van koophandel en andere organisaties die actief zijn in de belangrijkste economische sectoren van België. Ze zullen deelnemen aan een uitgebreid programma van ontmoetingen met lokale bedrijven ('B2B'), seminaries en bedrijfsbezoeken aan de belangrijkste spelers in de Belgische economie die aanwezig zijn in Noorwegen. Vertegenwoordigers uit de academische wereld zullen ook aanwezig zijn om de samenwerking met Noorse onderzoeksinstellingen, die België waarderen voor zijn wetenschappelijke uitmuntendheid, te versterken.

De sectoren die aan bod komen in de Prinselijke Economische Missie naar Noorwegen zijn biowetenschappen en -farma, energie en energietransitie, met een focus op groene waterstof, offshore windenergie en koolstofafname en -opslag, havenlogistiek, infrastructuur, circulaire economie, o.a. inzake duurzame design- en bouwsector, paardensporttechnologie, e-learning en de voedingssector, met een focus op Belgische aardbeien. De missie vindt voornamelijk plaats in Oslo, waar ook een seminarie rond mensenrechten in de zakenwereld plaatsvindt in het Nobel Vredescentrum.

De organisatie

De Prinselijke Economische Missies worden gezamenlijk georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Agentschap Buitenlandse Handel en de drie regionale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de promotie van handel en investeringen (Flanders Investment & Trade/FIT, Brussels Invest & Export /hub.brussels, Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers/Awex).

Twee landen verbonden door de Noordzee

Noorwegen en België onderhouden traditioneel sterke handelsrelaties, waarbij energie en biofarma een belangrijke rol spelen. Zo is de haven van Antwerpen-Zeebrugge de toegangspoort naar Europa van het Noorse aardgas, en worden gezamenlijke projecten ontwikkeld voor duurzame energietransitie naar nuluitstoot en de decarbonisering van de industrie, met een focus op de havenclusters. Noorwegen wenst haar economie te diversifiëren en kijkt naar de meerwaarde die België kan bieden inzake biofarma en -wetenschappen (o.a. sterke uitvoer van vaccins), en offshore windenergie. Anderzijds staat Noorwegen ruim voorop inzake de elektrificatie van het wagenpark, hetgeen nuttige inzichten biedt voor Belgische economische actoren met het oog op het recycleren van elektrische voertuigen en hun batterijen.

Net zoals België is Noorwegen pleitbezorger van een op regels gebaseerde internationale orde, multilateralisme, mensenrechten, de rechtsstaat en duurzame ontwikkeling. Dit wordt concreet gemaakt tijdens het seminarie Business & Human Rights – georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken in het Nobel Peace Centre - waar een panelgesprek het engagement van beide landen zal duiden inzake de UN Global Compact, waarbij bedrijven zich vrijwillig ertoe verbinden om mensenrechten en sociale rechtvaardigheid centraal te stellen in hun beleid. Dit zijn gedeelde waarden die bevorderlijk zijn voor investeringen en de versterking van onze respectieve economieën.

Officiële ontmoetingen

Prinses Astrid en de ministeriële delegatie zullen tijdens de economische missie ontmoetingen hebben met de Noorse minister van Energie, Terje Aasland, alsook de Noorse minister voor Klimaat en Leefmilieu, Andreas Bjelland Eriksen. Ook brengen ze een hoffelijkheidsbezoek aan de Noorse Koninklijke familie. Minister Lahbib zal daarnaast ook een onderhoud hebben met de Noorse minister van Buitenlandse Zaken Espen Barth Eide.

Het volledige programma en alle duiding rond de Belgische Economische Missie naar Noorwegen is beschikbaar op de volgende website: https://www.belgianeconomicmission.be

 

Volg de Belgische Economische Missie naar Noorwegen op onze sociale mediakanalen: #BEmissionNOR

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen