Belgische economische missie naar Senegal - activiteiten in Bandia en Diamniadio

  1. Laatst bijgewerkt op

Van 21 tot 25 mei leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie naar Senegal. Vandaag zal de officiële delegatie de hoofdstad Dakar verlaten om, in Bandia en Diamniadio, nieuwe investeringen te bekijken van Belgische bedrijven die al geruime tijd in Senegal actief zijn. Ze zuller er ook de Belgische bijdrage benadrukken aan de ontwikkeling van een volledige waardeketen inzake vaccins en de biotechnologische sector. Op donderdag ligt de nadruk op het netwerk en de ervaringen van Senegalese alumni in België en op de investeringsmogelijkheden in de agrovoedingssector.

Prinses Astrid wordt vergezeld door een ministeriële delegatie met federaal minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib, de vice-minister-president van de Waalse regering en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Willy Borsus, en de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, Pascal Smet.

Op woensdag 23 mei reist Prinses Astrid met de delegatie naar Bandia om er de ultramoderne kalkfabriek van de Belgische groep Carmeuse plechtig in te huldigen. Met deze nieuwe productiefaciliteit, die in maart 2022 in gebruik werd genomen, kan Carmeuse lokaal hoogwaardige kalk produceren voor industriële goudmijnen in Senegal, Mali en Guinee.

Vervolgens zal Prinses Astrid in Diamniadio de nieuwe recycling- en productie-installaties inhuldigen van de Compagnie Industrielle des Fibres Sénégal. Dit Belgisch bedrijf, met een aanwezigheid van bijna 70 jaar op het Afrikaanse continent, produceert zakken voor landbouwproducten en meel, vroeger in jute en nu van polypropyleen.

De “Pôle urbain de Diamniadio”, een gloednieuw business- en dienstencentrum op ongeveer 40 kilometer van Dakar, huisvest ministeries, de in Senegal aanwezige VN-agentschappen, alsook bedrijven en onderzoekscentra die actief zijn in de landbouw, dienstverlening en medische waardeketen, in het bijzonder vaccins.

Prinses Astrid en de officiële delegatie bezoeken er eerst het MADIBA-project van het Instituut Pasteur, dat tot 300 miljoen vaccindoses per jaar wil produceren. Dit zal een ingrijpende impact hebben op de toegang tot vaccins in Afrika en zo het Afrikaanse continent meer autonomie bieden inzake de productie van vaccins en essentiële gezondheidsproducten. Bij het MADIBA-project zijn twee Belgische universiteiten (KULeuven en ULB) en bedrijven betrokken: Unizima, een dochteronderneming van Univercells (biotechnologie), en het ingenieursbureau My Engineering.

Prinses Astrid en de delegatie hebben vervolgens een ontmoeting op hoog niveau met de leiders van het IRESSEF (Instituut voor Gezondheidsonderzoek, Epidemiologisch Toezicht en Opleiding) om de perspectieven inzake bestaande en nieuwe partnerschappen tussen België en Senegal in de farmaceutische sector te verkennen.

's Avonds zullen minister Lahbib en haar Senegalese ambtgenoot, H.E. Aïssata Tall Sall, een project lanceren dat tien vrouwelijke leiders in de Senegalese overheidsadministratie wil ondersteunen. Dit project wordt gefinancierd door de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en zal worden uitgevoerd door het Egmont Instituut.

Tot slot zullen Prinses Astrid en de officiële delegatie tijdens een evenement rond interculturaliteit en digitale connectiviteit, georganiseerd door hub.brussels, de officiële lancering bijwonen van het Dakar Forum, in aanwezigheid van de wereldberoemde Senegalese zanger Youssou N'Dour.

Donderdag 25 mei begint met een alumni-ontbijt, in aanwezigheid van Prinses Astrid en de officiële delegatie, alsook van de minister van Financiën en Begroting, Z.E. Moustapha Ba. Senegalese studenten in België zullen de impact en waarde van hun academische ervaringen delen, die zaadjes van partnerschap hebben geplant, zowel voor henzelf als voor Senegal.

De Belgische economische missie naar Senegal zal worden afgesloten met de plechtige ondertekening van meer dan dertig investerings- of academische samenwerkingsakkoorden.


Het volledige programma en alle nuttige informatie over de Belgische economische missie naar Senegal zijn beschikbaar op www.belgianeconomicmission.be

Volg de missie op sociale media via #BEmissionSEN:

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen