Belgische Economische Missie in Noorwegen : life-sciences, energietransitie en circulaire economie

  1. Laatst bijgewerkt op

Van 16 tot 19 juni leidt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische zending naar het Koninkrijk Noorwegen. Een ruime economische en academische delegatie reist naar Oslo om er het imago van België als aantrekkelijke partner en toegangspoort tot de Europese markt te versterken.

Prinses Astrid wordt vergezeld door een ministeriële delegatie bestaande uit de federale minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib, de minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Beleid, Jan Jambon, de vice president van de Waalse Regering en Waals minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur, Philippe Henry en de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale betrekkingen, Buitenlandse handel en Brandbestrijding en dringende medische hulp, Ans Persoons.

Op het programma in Oslo staan ontmoetingen met lokale bedrijven ('B2B'), seminaries en bedrijfsbezoeken aan de belangrijkste spelers in de Belgische economie die aanwezig zijn in Noorwegen, alsook uitwisselingen tussen Belgische en Noorse academici die de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen willen uitbreiden. Deze economische missie zet in op drie hoofdthema’s : life-sciences en biotechnologie op maandag, energie en energietransitie op dinsdag en circulaire economie op woensdag. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor een waaier aan Belgische know-how en specialiteiten tijdens de missie.

Maandag 17 juni – biotech en life sciences

Op maandag hebben HKH Prinses Astrid en de officiële delegatie de Belgium & Norway Life Sciences day in het Oslo Science Park geopend. Noorwegen streeft naar diversifiëring van de economie en kijkt naar Belgische knowhow om de Noorse biofarmasector verder uit te bouwen. Model is de Belgische Biotech Valley, een innovatief ecosysteem dat R&D, productie en distributie samenbrengt in een volledige waardeketen. Het Oslo Science Park concentreert universitaire en wetenschappelijke kennis, investeerders en gespecialiseerde bedrijven en dient als incubator voor de Noorse biotech sector. De voormiddag werd afgesloten met een business power lunch, gezamenlijk georganiseerd door het Verbond van Belgische Ondernemingen en de Noorse evenknie, de Federatie van Noorse Ondernemingen.

In de namiddag woonde Prinses Astrid en de officiële delegatie in de Gullik Stall een showcase bij van de Belgische leiderspositie inzake paardensport. Noorse kampioenen komen naar België omdat ze er ’s werelds beste paarden en training vinden, maar ook een volledige logistieke keten met o.a. paardentransport, kwaliteitsvoeder, aanleg van pistes, materiaal voor jumpings en gespecialiseerde advocatenkantoren. De Noorse ruiter Emma Tallulah Behn, kleindochter van Koning Harald V en Koningin Sonja, bereed een Belgisch paard tijdens een jumpingdemonstratie in aanwezigheid van Prinses Astrid en de officiële delegatie. Vervolgens werd Prinses Astrid, vergezeld door Minister Lahbib en Minister-President Jambon ontvangen op het Koninklijk Paleis voor een afternoon tea met Kroonprins Haakon.

’s Avonds stonden nog twee activiteiten op het programma: vooreerst een proeverij van desserten op basis van Belgische aardbeien, een delicatesse die immens populair blijft in Noorwegen, daarna een evenement rond circulaire economie in de designsector. Kunstenaars en interieurarchitecten uit Noorwegen en België traden met elkaar en met galeriehouders in dialoog via creaties op basis van gerecycleerde materialen.

Dinsdag 18 juni – energietransitie

De dag start met de Belgisch-Noorse Energietop, in aanwezigheid van HKH Prinses Astrid, de officiële delegatie, de Noorse minister van Energie, Terje Aasland en de Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten. De top, die verdere samenwerking tussen beide landen nastreeft om de gemeenschappelijke uitdagingen van de energietransitie aan te pakken, heeft een dubbele inzet. Enerzijds decarbonisering van de Belgische industrie via het afvangen van koolstof in België, transport naar en opslag (CCUS) in Noorwegen. Een bilaterale CCUS-verklaring zal worden voorgesteld op woensdagochtend, in aanwezigheid van de Belgische Minister voor de Noordzee, Paul Van Tigchelt. Anderzijds zet België in op interconnectie van de Noorse en Belgische energienetten op het Prinses Elisabeth eiland op de Noordzee, waarvan een maquette wordt voorgesteld. Dit bouwt verder op de Noordzeetop van 2023 in Oostende, waar 9 landen besloten samen te werken om het groene energiepotentieel op de Noordzee te ontginnen. Noorwegen kijkt ook naar Belgische expertise om haar ambities inzake offshore windenergie – een extra capaciteit tot 30 Gigawatt tegen 2040 – te realiseren.

’s Namiddags nemen Prinses Astrid en minister voor Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib in het iconische Nobel Vredescentrum deel aan een panelgesprek rond Business and Human Rights. Hierbij staat de implementatie van de UN Global Compact centraal : bedrijven verbinden zich vrijwillig tot het promoten van mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Noorwegen is koploper met 400 deelnemende bedrijven en sectorplatformen zoals Business for Peace (BfP) dat businesswaardig leiderschap promoot. Vervolgens neemt de officiële delegatie onder leiding van Prinses Astrid deel aan de ICONS top, die e-inclusieve educatie wereldwijd promoot via D-teach. Het project vloeit voort uit de education hub van de Europese Commissie, deze top heeft een focus op de integratie van AI in online educatie.

In de loop van de dag hebben Prinses Astrid en de officiële delegatie een officiële ontmoeting op het Government Pension Fund Global. Minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, heeft ook een bilateraal onderhoud met haar Noorse evenknie, Espen Barth Eide.

Woensdag 19 juni – circulaire economie

De derde en laatste dag van de Belgische Economische Missie start met economische succesverhalen, de bezegeling van de gezamenlijke CCUS-verklaring (Energietop dinsdag) en een ceremonie voor de afgesloten economische akkoorden in het kader van de economische missie.

Het programma zet vervolgens in op circulaire economie, de derde prioriteit van deze missie. Tijdens een workshop worden oplossingen aangereikt voor het verduurzamen van de bouwsector, via innovatie en hergebruik. Dat start al vanaf de ontwerpfase, waar regeneratief bouwen centraal staat, tot het gebruik van innovatieve en circulaire bouwmaterialen. Prinses Astrid en de officiële delegatie zullen, in aanwezigheid van de Noorse Minister voor Klimaat en Leefmilieu, Andreas Bjelland Friksen en de Burgemeester van Oslo, Anne Lindboe, de Icebox Challenge bijwonen, die de energiewinst van regeneratief bouwen concreet aantoont.

Een investeerderslunch georganiseerd door de drie gewestelijke Handelsagentschappen – FIT, AWEX en hub.brussels vormt het sluitstuk van het officiële programma van de Belgische economische missie naar Noorwegen.

Het volledige programma en alle duiding rond de Belgische Economische Missie naar Noorwegen is beschikbaar op de volgende website: https://www.belgianeconomicmission.be

 

Volg de Belgische Economische Missie naar Noorwegen op onze sociale mediakanalen: #BEmissionNOR

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen