Belgische economische missie in Senegal

Van 21 tot 25 mei zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie leiden naar de Republiek Senegal.

  1. Laatst bijgewerkt op

Van 21 tot 25 mei zal Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, als vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning, een economische missie leiden naar de Republiek Senegal. Na recente prinselijke economische missies in Europa (UK), de Verenigde Staten en Azië (Japan), zal een uitgebreide economische en academische delegatie uit België het Afrikaanse continent bezoeken om er opportuniteiten te verkennen om de economische en handelsrelaties met Senegal verder te versterken en uit te bouwen. Senegal is enerzijds een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en zet anderzijds actief in op de ontwikkeling en diversifiëring van de groeiende economische sector met B2B kansen voor bedrijven, universiteiten, academische en onderzoekscentra.


Officiële delegatie en deelnemers

Prinses Astrid zal vergezeld worden door een ministeriële delegatie met federaal minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en de Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib, viceminister-president van de Waalse regering en minister van voor Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw, Willy Borsus en Brussels staatssecretaris belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, Pascal Smet.

Naast deze officiële delegatie nemen ook vertegenwoordigers van 155 toonaangevende Belgische bedrijven deel, alsook universiteiten en organisaties. De sectoren die tijdens deze prinselijke economische missie aan bod komen, zijn de haven- en intermodale logistiek, farma en biotechnologie, voeding en agro-industrie, duurzame bouw, hernieuwbare energiebronnen, waterzuivering en milieu. Daarnaast is er veel aandacht voor creatieve kunsten en cultuur. De missie zal voornamelijk plaatsvinden in de hoofdstad Dakar en in het recent gecreëerde business en dienstencentrum Diamniadio.


Organisatie

De prinselijke economische missies worden gezamenlijk georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Agentschap voor Buitenlandse Handel en de drie regionale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de bevordering van handelsrelaties en investeringen (Flanders Investment & Trade/FIT, Brussels Invest & Export /hub.brussels, Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers/Awex).


Een holistieke aanpak van samenwerking rond gedeelde uitdagingen voor de toekomst

Senegal en België zijn historische partners. Zo was België in 1960 het zevende land om de Senegalese onafhankelijkheid en soevereiniteit te erkennen en werden al in 1968

programma’s van internationale solidariteit gestart. In 1975 bracht Koning Boudewijn een staatsbezoek aan het land. Het land werkt resoluut aan de uitbouw van een gediversifieerde markteconomie, die inzet op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en investeringen. België kan know how aanbieden en beide landen kunnen elkaar versterken bij de transitie naar een duurzame toekomst. De rol van de vrouwelijke ondernemer zal in de verf worden gezet tijdens de economische missie, onder meer tijdens het segment Business and Human Rights, waarmee België de mensenrechten ook binnen het economische kader wil benadrukken.


Officiële ontmoetingen

Tijdens de Belgische economische missie zullen Prinses Astrid en minister Lahbib officiële ontmoetingen hebben met president Macky Sall, premier Amadou Ba en minister van Buitenlandse Zaken en de Senegalese Diaspora Aïssate Tall Sall.


Het volledige programma en alle nuttige informatie over de Belgische economische missie naar Senegal zijn beschikbaar op volgende website: www.belgianeconomicmission.be

Volg de missie op sociale media via #BEmissionSEN:

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen