Belgische Ontwikkelingssamenwerking zet nieuwe stap om een leefbaar loon en inkomen te garanderen

  1. Laatst bijgewerkt op

België heeft beslist om de gezamenlijke verklaring over een leefbaar loon en inkomen te ondertekenen en sluit zich daarmee aan bij Duitsland, Nederland en Luxemburg. Alleen als arbeiders en kleine boeren in onze wereldwijde toeleveringsketens een leefbaar loon of inkomen verdienen, kunnen we de grote uitdagingen van armoede, honger, ontbossing, klimaatverandering en kinderarbeid effectief aanpakken.

Het is onze verantwoordelijkheid als consumptieland om ervoor te zorgen dat iedereen in de toeleveringsketen van een product – bijvoorbeeld een chocoladereep – recht heeft op een eerlijke en adequate vergoeding die hen in staat stelt een waardige leven te leiden, een recht dat wordt erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is precies tot deze doelstelling dat leefbare lonen en inkomens bijdragen. Het concept van een "leefbaar inkomen" impliceert dat een gezin voldoende middelen heeft om de kosten van voedsel, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, vervoer en andere essentiële aspecten te dekken, en ook beschikt over voldoende reserves. Het gaat er dus niet alleen om dat begunstigden de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Daarom hebben Nederland en Duitsland in januari 2021 een gezamenlijke verklaring over leefbare lonen en inkomens ondertekend. In de verklaring wordt een reeks acties voorgesteld, zoals het opzetten van een dialoog tussen consumenten- en producerende landen over een adequaat minimuminkomen, het ondersteunen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) bij de ontwikkeling van indicatoren voor de kosten van levensonderhoud en het stimuleren van de sociale dialoog voor de emancipatie van werknemers in producerende landen. De verklaring stelt ook voor samen te werken om van deze kwestie een van de prioriteiten te maken van de Europese wetgever. Op een bijeenkomst op hoog niveau in Berlijn op 21 juni 2022 kondigde België aan zich als derde ondertekenaar bij de verklaring te willen aansluiten. In september 2022 verklaarde Luxemburg zich eveneens bereid de gezamenlijke verklaring te ondertekenen.

Vandaag is Caroline Gennez, minister van Ontwikkelingssamenwerking, verheugd aan te kondigen dat België zich aansluit bij Nederland, Duitsland en Luxemburg voor de ondertekening van de Gezamenlijke Verklaring over een leefbaar loon en inkomen:

  1. Nieuwstype