Caroline Gennez in Oeganda om er de resultaten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking te evalueren

  1. Laatst bijgewerkt op

Tijdens een werkbezoek in Oeganda heeft Caroline Gennez, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de resultaten geëvalueerd van het Belgisch internationale samenwerkingsprogramma in Oeganda. Dit met het oog op een toekomstig programma dat specifiek zou inzetten op toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, sociale bescherming, klimaatverandering en mensenrechten en democratie.

Minister van ontwikkelingssamenwerking, Caroline Gennez, is op werkbezoek in Oeganda, haar eerste werkbezoek naar een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De minister evalueert er een week lang de resultaten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In het bijzonder de werkelijke impact op het leven van de bevolking inzake toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, opvang van vluchtelingen, duurzame landbouw, klimaatresiliëntie en de bescherming van mensenrechten. Ze is er in dialoog gegaan met lokale en nationale autoriteiten, de begunstigden, Belgische niet-gouvernementele actoren, internationale partners en uitvoeringsagentschap Enabel om te kijken wat de aandachtspunten zijn voor een nieuw samenwerkingsprogramma (2023-2028).

Een nieuw programma zou berusten op drie pijlers : toegang tot gezondheidszorg en onderwijs (met een bijzondere aandacht voor meisjes en vrouwen) als basis van sociale bescherming, klimaatverandering en de impact op landbouw en leefgemeenschappen en, tot slot, mensenrechten en democratie. De Belgische ontwikkelingssamenwerking volgt zoals steeds de Agenda 2030 met zowel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als het onderliggende principe van inclusiviteit - onder het motto “leaving no one behind”. Ook Oeganda heeft de Agenda 2030 integraal onderschreven. Enabel, dat de bilaterale Belgische internationale samenwerking op het terrein uitvoert, werkt met een resultaatgerichte financiering: de projecten dienen te voldoen aan vooraf afgesproken criteria, om voorziene financiering volledig dan wel gedeeltelijk te bekomen.

Minister Gennez zal haar werkbezoek in Oeganda afsluiten op vrijdag 17 maart met een ronde tafel rond mensenrechten. Net op dat moment zal een omstreden wetsvoorstel in het Oegandese Parlement worden ingediend dat LGBTQIA+ wil criminaliseren. Een soortgelijk wetsvoorstel werd in 2014 al gestemd maar nadien door het Grondwettelijk Hof geschorst. Dat dergelijk wetsvoorstel opnieuw wordt ingediend is uiteraard zorgwekkend. Minister Gennez bevestigt alvast dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking en het Belgisch buitenlands beleid geen inperkingen inzake inclusiviteit of mensenrechten kunnen aanvaarden.

Minister Gennez: “Onze investeringen voor beter onderwijs en een sterkere gezondheidszorg zullen maar ten volle renderen als ook de rechtsstaat, de mensenrechten en de democratie worden ondersteund. Vandaar dat we naast de bezoeken aan onze sociale en duurzame projecten in scholen en ziekenhuizen de Oegandese regering ook fors hebben aangesproken over vrouwenrechten en het beschermen van de LGBTQIA+-gemeenschap. In onze ontwikkelingssamenwerking kan geen sprake zijn van discriminatie – wij laten niemand achter.”

 

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype
  1. Landen