Conclusie van de Wereldcacaoconferentie 2024 in Brussel: richting nieuwe verbintenissen voor duurzame cacao

De vijfde editie van de Wereldcacaoconferentie (WCC), gezamenlijk georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de International Cocoa Organisation (ICCO), werd woensdag 24 april afgesloten in het conferentiecentrum The Square in Brussel.

  1. Laatst bijgewerkt op

De vijfde editie van de Wereldcacaoconferentie (WCC), gezamenlijk georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de International Cocoa Organisation (ICCO), werd woensdag 24 april afgesloten in het conferentiecentrum The Square in Brussel.

De afgevaardigden van de 52 lidstaten van de ICCO verwelkomden het principeakkoord over een tekst waarin nieuwe verbintenissen voor de komende jaren worden vastgelegd om samen de huidige uitdagingen van de cacao-economie aan te gaan. Deze tekst - die de “Verklaring van Brussel” zal heten - zal van kracht worden zodra de interne besluitvormingsprocessen specifiek voor de Europese Unie en bepaalde ICCO-lidstaten zijn afgerond.

De toekomstige Verklaring van Brussel benadrukt de noodzaak van duurzame cacao gebaseerd op het realiseren van een leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Ook andere elementen worden benadrukt, zoals het rekening houden met milieu- en sociale kosten, de bijzondere rol van vrouwen, het belang van microfinanciering, herbebossing en agrobosbouw of het belang van sociale bescherming. De tekst benadrukt ook het onderlinge verband tussen het armoedeprobleem en de gevolgen ervan, zoals ontbossing en kinderarbeid, en roept op tot het opzetten van een specifiek wettelijk kader voor due diligence van bedrijven op het gebied van milieu en mensenrechten. Ten slotte zal de ICCO een mechanisme opzetten om toe te zien op de implementatie van de verbintenissen die in de Verklaring zijn opgenomen.

België, gastland van de WCC 2024, is verheugd te hebben bijgedragen aan het succes van deze conferentie en aan de nieuwe verbintenissen die eruit zullen voortvloeien voor de actoren van de cacao-economie met het oog op het verkrijgen van duurzame cacao, met een eerlijke prijs doorheen de gehele waardeketen.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen