De Wereld Cacao Conferentie 2024 opent in Brussel

  1. Laatst bijgewerkt op

Op maandag 22 april opent Hare Majesteit de Koningin der Belgen, in haar hoedanigheid van pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de vijfde Wereld Cacao Conferentie (WCC) in conferentiecentrum The Square in Brussel, in aanwezigheid van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Europese commissarissen voor Handel en Internationale Partnerschappen.

De deelnemers aan de WCC 2024 beten op zondag 21 april al de spits af op twee parallelle evenementen die de conferentie hebben gelanceerd. Aan het einde van de zondag werd de expo van het WCC 2024 officieel geopend door de minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, in aanwezigheid van de staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitvoerend directeur van de Internationale Cacao-organisatie (ICCO).

Naar een duurzame cacao-economie

Deze conferentie, het evenement bij uitstek voor de cacao-economie, wordt gezamenlijk georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de ICCO. De ICCO, gevestigd in Abidjan (Ivoorkust), telt 52 lidstaten: 29 cacao-importerende landen - waaronder België - en 23 cacao-exporterende landen. Naast officiële afgevaardigden uit deze landen verzamelen ook een veelvoud van actoren uit de sector en cacaowaardeketens in Brussel: cacaoboeren, coöperatieven, cacao- en chocolademultinationals, logistiek-industriële partners, artisanale chocolatiers, financiële instellingen, de Internationale Arbeidsorganisatie, ontwikkelingshulporganisaties, NGO's, gespecialiseerde journalisten en academici.

De wereldconferentie komt op een cruciaal moment. Omwille van de COVID-19 pandemie werd ze gedurende 6 jaar niet gehouden, hoewel ze normaal om de twee jaar plaatsvindt. Bovendien wordt de cacaosector momenteel geconfronteerd met een periode van hoge prijzen en nieuwe wetgeving die een impact zal hebben op de markt, zoals Europese wetgeving over geïmporteerde ontbossing en due diligence voor duurzame waardeketens.

Daarnaast is het belangrijk te benadrukken dat de meeste cacao wordt geproduceerd door kleine, arme boeren in West-Afrika. Daarom heeft de ICCO, in samenspraak met gastland België, de kwestie van de cacaoprijzen en de inkomens van de boeren centraal gesteld in de debatten van de WCC 2024 onder de titel: "Meer betalen voor duurzame cacao". Het verkrijgen van een beter inkomen voor cacaoboeren is de beste manier om kinderarbeid en ontbossing tegen te gaan, door hen in staat te stellen de kosten van de overgang naar een duurzamere productie te dragen.

Tijdens de conferentie zullen verscheidene onderwerpen in panels aangesneden worden : o.a. hoe een fatsoenlijk inkomen voor boeren kan worden bereikt, verschillende landbouwmodellen, de rol van vrouwen in de cacao-economie, due diligence door privé-bedrijven inzake milieu en mensenrechten, de strijd tegen ontbossing en governance en beleid. De WCC 2024 zal de deelnemers ook de gelegenheid bieden om de door hen geboekte vooruitgang op deze verschillende thema’s voor te stellen.

Het jarenlange engagement van België voor duurzame cacao

België was in 2018 bij de pionierslanden die een nationaal platform oprichtte voor duurzame chocolade ("Beyond Chocolate") en pleit sindsdien voor een waardig inkomen voor de producenten als hoeksteen richting duurzaamheid. Via dit initiatief hebben de Belgische autoriteiten en vertegenwoordigers van de sector - chocolatiers, cacaoverwerkers, supermarkten en ngo's - zich ertoe verbonden om alle Belgische chocolade duurzaam te maken tegen 2030. Het belangrijkste doel van dit partnerschap is om een fatsoenlijk inkomen te garanderen voor de producenten die aan de Belgische markt leveren.

België steunt ook cacaocoöperatie, met name via het ontwikkelingsagentschap Enabel en het programma "Trade for Development Centre", en investeert in lokale verwerkingscapaciteit via de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Door deze 5de editie van de WCC te organiseren, toont België vastberadenheid om zijn pioniersrol te blijven vervullen en om alles in het werk te stellen om de inspanningen die de internationale gemeenschap al jaren levert om cacao duurzaam te maken, met een eerlijke prijs doorheen de gehele waardeketen, tot een goed einde te brengen.

Het volledige programma en alle nuttige informatie over de WCC 2024 kan u terugvinden via volgende link: Home – Wereld Cacao Conferentie 2024

Volg de WCC 2024 op onze sociale media: #WCC2024

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen