Eerste dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika - Pretoria

  1. Laatst bijgewerkt op

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen zijn gisteravond in Pretoria aangekomen en starten vanochtend hun vierdaagse staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Het is hun eerste Staatsbezoek op het Afrikaanse continent. Dit bezoek wil de sterke band versterken tussen België en Zuid-Afrika, een politieke en economische partner van strategisch belang. De geplande activiteiten op het programma hebben als doel om de samenwerkingsprojecten te belichten. Ze weerspiegelen ook de wens om de economische en handelsrelaties tussen onze beide landen - in het bijzonder inzake de energietransitie - alsook de samenwerking op het vlak van onderzoek en op academische vlak verder uit te diepen.

De Vorsten zullen worden vergezeld door de federale minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Federale Culturele Instellingen, mevrouw Hadja Lahbib, de minister-president van Wallonië, de heer Elio Di Rupo, de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Rudi Vervoort, en minister Matthias Diependaele, die de Vlaamse regering vertegenwoordigt. Tot de officiële delegatie behoren ook vertegenwoordigers van academische instellingen en het bedrijfsleven.

De Koning en Koningin worden in Pretoria plechtig ontvangen door de president van de Republiek Zuid-Afrika, Z.E. Cyril Ramaphosa. Na een eerste onderhoud van beide Staatshoofden met hun respectievelijke ministers van Buitenlandse Zaken, zal de officiële delegatie alsook meerdere Zuid-Afrikaanse ministers zich bij hen voegen voor diepgaand overleg over onder meer de bilaterale betrekkingen, Afrikaanse en internationale kwesties.

Het programma van de dag voorziet vervolgens een kranslegging aan het gedenkteken in Freedom Park om hulde te brengen aan de slachtoffers van de apartheid en, meer in het algemeen, alle Zuid-Afrikanen die hun leven hebben opgeofferd voor vrijheid en democratie.

In de namiddag zal de Koning een zakenforum bijwonen dat erop gericht is deugdelijke partnerschappen tussen Belgische en Zuid-Afrikaanse bedrijven te bevorderen. Vervolgens bezoekt hij de Battery Test Bed bezoeken, een recent gebouwd laboratorium dat kadert in een door Vlaanderen gefinancierd project om nieuwe batterijtechnologieën te testen die zijn aangepast aan de plaatselijke klimatologische en technische omstandigheden. Op die manier wil Zuid-Afrika de overgang naar hernieuwbare energie versnellen.

De Koningin zal een ronde-tafel voorzitten over sociaal ondernemerschap in de Zuid-Afrikaanse samenleving en economie, en de rol die universiteiten kunnen vervullen in dit verband.

De eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten met het traditionele Staatsdiner dat de President van de Republiek Zuid-Afrika aan biedt ter ere van de Koning en de Koningin organiseert en waarop beide staatshoofden een toespraak zullen houden en de traditionele toast zullen brengen.

 

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen