FOD Buitenlandse Zaken verwelkomt wetswijziging die het mogelijk maakt voor buitenlandse partners van diplomaten om de Belgische nationaliteit te verkrijgen

Op donderdag 2 mei heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel aangenomen om het Wetboek van de Belgische Nationaliteit aan te passen, met het oog op het mogelijk maken tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit voor echtgenoten van diplomatieke en consulaire medewerkers.

  1. Laatst bijgewerkt op

Op donderdag 2 mei heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel aangenomen om het Wetboek van de Belgische Nationaliteit aan te passen, met het oog op het mogelijk maken tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit voor echtgenoten van diplomatieke en consulaire medewerkers.

Deze wetswijziging richt zich op het beëindigen van een discriminatie ten aanzien van de buitenlandse partners van Belgische diplomaten, die in het het huidige wettelijke kader niet de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen.

Volgens de huidige administratieve procedure voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit dient men al minstens 5 jaar zijn wettelijke verblijfplaats in België te hebben. Vanwege hun professionele verplichtingen verblijven Belgische diplomaten over het algemeen slechts 3 jaar in België, tussen twee affectaties bij een diplomatieke of consulaire post die zich meestal in het buitenland bevindt. De wetswijziging laat toe dat de termijnen blijven lopen in het geval van een verhuis naar een derde land terwijl men nog steeds ten dienste staat van de Belgische Staat.

Het nieuwe wettelijke kader plaatst de buitenlandse echtgeno(o)t(e) van een Belgische diplomaat en de buitenlandse echtgeno(o)t(e) van een Belgische ingezetene in België op gelijke voet. Het is in dit verband belangrijk te benadrukken dat de aanvrager zich altijd op het Belgische grondgebied moet bevinden bij het indienen van de aanvraag, en dat alle andere voorwaarden van toepassing blijven.

Deze wetswijziging is een teken van erkenning van de betrokkenheid van de partners van Belgische diplomaten bij de uitstraling van ons land in het buitenland en kadert in de versterking van het gezinsbeleid van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 

  1. Nieuwstype