IDAHOBIT 2024: België komt op voor de mensenrechten van LGBTQI+ in Brussel en wereldwijd

Op deze Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOBIT) sluit België zich aan bij de steunbetuigingen voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten van LGBTQI+-personen.

  1. Laatst bijgewerkt op

Op deze Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOBIT) sluit België zich aan bij de steunbetuigingen voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten van LGBTQI+-personen.

België voert een progressief beleid ten aanzien van de mensenrechten van LGBTQI+-personen, in zowel binnen- als buitenland. In 2023 keurde het Belgische parlement een wet goed die bekeringstherapieën op ons grondgebied verbiedt, wat het wetgevend kader van België ten gunste van de rechten van LGBTQI+-personen verder bevordert. In 2024 bekleedde België trots de 3de plaats op de ranglijst Rainbow Europe van ILGA (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), met een betere score dan het jaar voordien.

België zet zich ook internationaal in en mobiliseert zijn uitgebreide diplomatieke netwerk op 17 mei en op andere dagen van het jaar. Deze Belgische inspanningen binnen Europees en internationaal kader, maken deel uit van het Federaal Actieplan "Voor een LGBTQI+-vriendelijk België", dat via een systemische aanpak de veiligheid van LGBTQI+-personen wil verhogen en inclusie wil maximaliseren.

17 mei is een dag om de geboekte vooruitgang te vieren inzake bescherming en bevordering van de mensenrechten van LGBTQI+-personen. Beetje bij beetje gaan we vooruit richting meer respect, inclusie en tolerantie in onze samenleving. Maar de dag blijft ook noodzakelijk om aandacht te vestigen op de nog af te leggen weg zodat iedereen volkomen van rechten kan genieten, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Zoals het thema van IDAHOBIT 2024 aangeeft, "Niemand achtergelaten: gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen", is er geen plaats voor discriminatie in onze samenleving en moet gelijkheid voor iedereen primeren. Het is in deze geest dat België blijft mobiliseren, wereldwijd, voor vooruitgang en om de vele aanvallen op LGBTQI+ mensen tegen te gaan.

In Brussel toont de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar engagement door deze dag de dialoog te voeren over de mensenrechten van LGTBQI+-personen, en ook door voor het eerst officieel deel te nemen aan de Brussels Pride die op zaterdag 18 mei plaatsvindt. Een delegatie van de FOD Buitenlandse Zaken zal zo aanwezig zijn tijdens de parade, samen met de Europese Unie. Het werk van de FOD Buitenlandse Zaken blijft niet beperkt tot Brussel: de Belgische ambassades en vertegenwoordigingen in het buitenland zullen ook deelnemen aan verschillende evenementen ter ere van IDAHOBIT of aan lokale Pride optochten, en zullen de LGBTQI+ vlag hijsen als teken van steun voor de mensenrechten van LGTBQI+ personen wereldwijd.
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen