Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Op 25 november, de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, kleurt de wereld opnieuw oranje. Naar jaarlijkse gewoonte wordt dan de campagne “16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld” op gang getrokken onder de hashtag “orangetheworld”.

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 25 november, de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, kleurt de wereld opnieuw oranje. Naar jaarlijkse gewoonte wordt dan de campagne “16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld” op gang getrokken onder de hashtag “orangetheworld”.
 

Het belang van preventie


België hecht zeer veel belang aan deze campagne. De strijd tegen gendergerelateerd geweld vormt al jaren een prioriteit in ons buitenlands beleid. En dit blijft nodig. Wereldwijd kregen naar schatting 736 miljoen vrouwen te maken met lichamelijk en/of seksueel partnergeweld. Dat is bijna één op drie. Ook op het werk of online krijgen vrouwen steeds meer te maken met gendergerelateerd geweld.

Dit jaar benadrukken de Verenigde Naties, in het bijzonder UN Women, het belang van preventie. Geweld tegen vrouwen en meisjes kan immers voorkomen worden. Bovendien is er nu meer dan tevoren bewijs over welke acties en strategieën hiertoe het best werken. Indien we allen - Staten, het VN-systeem, het maatschappelijk middenveld, onderwijsinstellingen en de privésector - op een gerichte en alomvattende manier samenwerken en investeren in wat werkt, kunnen we het verschil maken voor heel wat vrouwen en meisjes.
 

Een Belgische prioriteit, zowel voor binnenlands als buitenlands beleid


Ons land zet het thema zowel nationaal als internationaal op de agenda, met als leidraad de uitvoering van het zesde Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld (2021-2025). De FOD Buitenlandse Zaken speelt hierin een belangrijke rol. Zowel in onze bilaterale contacten als in multilaterale fora kaarten we de problematiek van gendergerelateerd geweld aan. Een van de aandachtspunten hierbij is het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, beter bekend als het Verdrag van Istanboel.

"1 op de 3 vrouwen is slachtoffer van fysiek of seksueel geweld. Voor dit geweld is geen plaats in onze wereld. Het vernietigt niet alleen lichamen, maar ook geesten en daarmee de toekomst van meisjes en vrouwen. Als minister van Buitenlandse Zaken steun ik veel initiatieven om geweld tegen vrouwen te bestrijden en te voorkomen. In Kosovo en Bosnië-Herzegovina wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de ontwikkeling van een effectief wetgevend arsenaal om seksueel geweld en online intimidatie te bestrijden", aldus Hadja Lahbib, minister van Buitenlandse Zaken.

"Vrouwen in de politiek zijn bijzonder kwetsbaar voor online verbaal geweld. In maart bracht ik een aantal belanghebbenden samen in Brussel om het bewustzijn te vergroten, discussiefora te creëren en manieren te vinden om dit sociale fenomeen te bestrijden. We hebben dit initiatief opgevolgd met een gezamenlijke verklaring aan de Mensenrechtenraad, in samenwerking met Bolivia en Zuid-Afrika, gesteund door meer dan 50 landen".
 

Belgische internationale solidariteit


Ook binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking staat de strijd tegen gendergerelateerd geweld centraal. Het vormt een van de vier pijlers van de strategie rond gender en ontwikkeling. De nadruk ligt op partnerschappen, verankering van de Belgische initiatieven op gemeenschaps- en gezinsniveau en op een aanpak die zowel multidimensioneel als holistisch is. Naast preventie wordt ook gewerkt rond vermindering en bestraffing van seksueel en gendergerelateerd geweld.

Hiertoe financiert België meerdere initiatieven zoals: UN Women en UNFPA, het VN-populatiefonds, evenals het gezamenlijke programma van UNICEF en UNFPA ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (VGV); het UNFPA Supplies Partnership, dat ondersteuning biedt aan programmalanden bij het versterken van gezondheidszorgsystemen; en de SheDecides Support Unit, een mondiale politieke beweging die strijdt voor een wereld waarin elke vrouw en elk meisje kan beslissen over haar lichaam, leven en toekomst.

Minister van Onwikkelingssamenwerking Caroline Gennez: “Geweld tegen vrouwen en meisjes is een hardnekkig probleem, in elk land, in elke cultuur. De strijd voor vrouwenrechten is nog niet voorbij – integendeel. Wereldwijd zien we uit verschillende hoeken de druk op vrouwenrechten toenemen. Seksueel geweld wordt massaal ingezet als oorlogswapen. Daar moeten we ons tegen blijven verzetten. En daarom investeren we in initiatieven zoals het ‘UNFPA-UNICEF joint program to end Female Genital Mutilation’, een multilateraal programma dat vrouwelijke genitale verminking bestrijdt, en het Global Survivors Fund, dat ijvert voor herstelbetalingen voor overlevenden van seksueel geweld. Het beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes is het absolute minimum in de strijd om gelijke rechten. Iedereen, waar dan ook, heeft het recht om in alle veiligheid en zonder angst voor geweld haar leven te leiden.
 

#orangetheworld


Zoals ieder jaar mobiliseert het Belgische diplomatieke netwerk zich om de campagne “16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld” te ondersteunen. U zult de acties van onze ambassades en diplomatieke posten onder meer kunnen volgen via hun sociale media, die voor de gelegenheid oranje zullen kleuren.
 

  1. Nieuwstype