Iran - herinnering aan het reisadvies

De FOD Buitenlandse Zaken herhaalt zijn oproep aan alle Belgische onderdanen om niet naar Iran te reizen.

  1. Laatst bijgewerkt op

De FOD Buitenlandse Zaken herhaalt zijn oproep aan alle Belgische onderdanen om niet naar Iran te reizen. Aan zij die zich momenteel in Iran bevinden wordt herhaald om het land zo spoedig mogelijk te verlaten. Dit in het licht van verhoogd risico waaraan ze blootgesteld worden door de veiligheidssituatie in heel Iran.

Iedere Belgische bezoeker, ook zij met dubbele nationaliteit, loopt een hoog risico op arrestatie, willekeurige detentie, oneerlijk proces en mishandeling. Dit risico geldt ook voor mensen die Iran gewoon bezoeken voor toerisme, familie of werk. In geval van arrestatie of detentie kunnen de eerbiediging van fundamentele rechten noch de veiligheid van personen worden gegarandeerd.

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen