Iran - Risico op arrestatie, willekeurige opsluiting en oneerlijk proces

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Belgische onderdanen in Iran op het land zo spoedig mogelijk te verlaten, omwille van het toegenomen risico op willekeurige aanhouding in het licht van de huidige verslechtering van de veiligheidssituatie in heel Iran.

  1. Laatst bijgewerkt op

Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Belgische onderdanen in Iran op het land zo spoedig mogelijk te verlaten, omwille van het toegenomen risico op willekeurige aanhouding in het licht van de huidige verslechtering van de veiligheidssituatie in heel Iran.

Alle Belgische bezoekers, inclusief burgers met een dubbele nationaliteit, lopen een ernstig risico op arrestatie, willekeurige opsluiting en een oneerlijk proces. Dit risico geldt ook voor mensen die gewoon als toerist op bezoek zijn in Iran. In geval van arrestatie of detentie zijn de eerbiediging van de fundamentele rechten en de veiligheid van de betrokkenen niet gewaarborgd.

In deze context is de capaciteit van de Belgische ambassade in Teheran om consulaire bescherming te bieden aan onderdanen die in Iran zijn gearresteerd of worden vastgehouden, zeer beperkt. Bovendien zijn consulaire bezoeken niet toegestaan in het geval van een onderdaan met de dubbele nationaliteit, aangezien Iran de dubbele nationaliteit niet erkent.

Verder is een consulaire aanwezigheid bij hoorzittingen tijdens een eventueel proces niet gegarandeerd en heeft de gedetineerde geen toegang tot een advocaat van zijn keuze. De advocaat kan ook aan zware restricties worden onderworpen.

Belgische onderdanen, ook die met een dubbele nationaliteit, worden daarom formeel afgeraden om naar Iran te reizen, om welke reden dan ook. Belgische onderdanen die zich ondanks deze waarschuwing momenteel in Iran bevinden, worden verzocht uiterst waakzaam te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om hun veiligheid te waarborgen. Onlangs werden een Belg en verscheidene andere westerlingen willekeurig gearresteerd. Zij zitten momenteel gevangen in Iran. Aan Belgen en personen met de dubbele nationaliteit wordt gevraagd zo spoedig mogelijk terug te keren. Het wordt hen ook sterk aangeraden hun verplaatsingen in het land te beperken, elke vorm van samenkomst te vermijden en zich bekend te maken bij de Belgische ambassade in Teheran via registratie op de website Travellers Online

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen