Koning Filip brengt een bezoek aan Buitenlandse Zaken

  1. Laatst bijgewerkt op

Op 14 december heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Koning Filip werd ontvangen door minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en de Voorzitster van het Directiecomité Theodora Gentzis. De Vorst had er ontmoetingen met het Directiecomité en medewerkers die dagelijks met het Koninklijk Paleis samenwerken en heeft ook gesproken met de teams die de voorbereidingen treffen van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2024.

Zo ongeveer 3100 mensen werken voor Buitenlandse Zaken, waarvan om en bij 1250 op het Hoofdbestuur, de FOD in Brussel, werkzaam zijn. De overige 1850 zitten verspreid over de 115 Belgische diplomatieke en consulaire posten wereldwijd, onder hen ook 384 Belgische diplomaten die aan de Koning getrouwheid hebben gezworen. FOD Buitenlandse Zaken is dan ook ten zeerste vereerd met dit vorstelijke bezoek.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen