Minister Caroline Gennez in Mozambique om nieuw samenwerkingsprogramma te lanceren gericht op het bestrijden van klimaatverandering

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez is deze week op werkbezoek in Mozambique, een van de veertien partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

  1. Laatst bijgewerkt op

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez is deze week op werkbezoek in Mozambique, een van de veertien partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Bij deze gelegenheid zal minister Gennez het nieuwe samenwerkingsprogramma met Mozambique officieel ondertekenen en Belgische samenwerkingsprojecten ter plaatse bezoeken.

Het nieuwe samenwerkingsprogramma tussen België en Mozambique bestrijkt de periode 2023-2028 en omvat een totale bijdrage van 25 miljoen euro. Op verzoek van Mozambikanen is het volledig gewijd aan de strijd tegen klimaatverandering door de lokale bevolking te helpen zich beter voor te bereiden op de concrete gevolgen ervan. Mozambique is extreem kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatcrisis. Zo werd het land in 2019 getroffen door twee uitzonderlijk krachtige cyclonen – Idai en Kenneth – die aan meer dan 600 mensen het leven heeft gekost. Dit jaar veroorzaakte cycloon Freddy, de langste ooit gemeten, aanzienlijke schade. Volgens een schatting van de Wereldbank bedraagt de gemiddelde jaarlijkse overstromingsschade in Mozambique alleen al $ 440 miljoen - bijna 3% van het BNP.

In deze context zullen twee van de actiegebieden van de nieuwe Belgische samenwerkingsportefeuille in Mozambique gewijd zijn aan adaptatie en aan klimaatverandering gerelateerde verliezen en schade ("loss and damage"). Voor dit laatste thema, dat centraal stond op de laatste conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering in Egypte (COP27), is een specifiek budget van 2,5 miljoen euro vrijgemaakt.

Op dinsdag 20 juni lanceerde minister Gennez dit nieuwe samenwerkingsprogramma officieel op een evenement georganiseerd door het Belgische diplomatieke kantoor in Maputo en Enabel, het ontwikkelingsagentschap van de federale staat dat projecten op het terrein uitvoert. Bij deze gelegenheid benadrukten de minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van Mozambique, Verónica Macamo, en de minister van Milieu, Ivete Maibaze, wiens administratie een belangrijke rol zal spelen bij de uitvoering van de projecten van deze nieuwe portefeuille, de concrete impact van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in hun landen.

Naast de nationale autoriteiten en niet-gouvernementele actoren van de Belgische samenwerking op het terrein, zal minister Gennez tijdens haar bezoek ook een ontmoeting hebben met verschillende lokale en regionale autoriteiten van de provincie Gaza, waar een aanzienlijk aantal van de projecten van het samenwerkingsprogramma tussen België en Mozambique zich bevinden. Ze zal ook verschillende projecten bezoeken die worden uitgevoerd door Enabel, maar ook door internationale partners dankzij de steun van ons land, of het nu gaat om het VN-Habitat-agentschap voor essentiële infrastructuur om de schade veroorzaakt door klimaatrampen te beperken, of de LoCAL ("Local Climate Adaptive Living Facility") van het United Nations Capital Development Fund (UNCDF) dat tot doel heeft gemeenschappen en economieën veerkrachtiger te maken door de financiering van en investeringen in aanpassing aan de klimaatverandering op lokaal niveau.

Op de laatste dag van haar bezoek, vrijdag 23 juni, bezoekt minister Gennez de MOZAL-aluminiumfabriek in de regio Maputo om de effecten op Mozambique van de aanstaande inwerkingtreding van het nieuwe Europese mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens beter te begrijpen. Daarna zal de minister een ontmoeting hebben met het Mozambikaanse equivalent van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI). Het doel van deze bijeenkomst zal zijn om te zien hoe het nieuwe wereldwijde waarschuwingssysteem tegen extreme weersomstandigheden, waaraan België een belangrijke bijdrage heeft geleverd, in de praktijk zal worden geïmplementeerd.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez: “De klimaatcrisis kent geen grenzen. Dat hebben we in België ook al ondervonden met de overstromingen in 2021. Of de hitte- en droogterecords die elk jaar sneuvelen. Maar de impact in het Globale Zuiden is nog groter. Mozambique is een van de meest klimaat-kwetsbare landen ter wereld. De stormen en overstromingen worden er steeds intenser en langer. Dat kost mensenlevens. Daarom ben ik heel tevreden om hier vandaag ons nieuw samenwerkingsprogramma te ondertekenen, dat volledig in het teken staat van de strijd tegen de klimaatcrisis. Geen enkel land kan dit alleen aan. Als we de klimaatcrisis serieus willen aanpakken, dan zullen we dat samen moeten doen”.
 

  1. Nieuwstype
  1. Landen