Oostelijk Partnerschap: derde vergadering van de Werkgroep voor Gendergelijkheid vindt plaats in Brussel

De derde vergadering van de Werkgroep voor Gendergelijkheid van het Oostelijk Partnerschap (“Eastern Partnership” of “EaP”) vond plaats op 30 en 31 mei in Brussel, in samenwerking met de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, met de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en het Directoraat-Generaal voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR) van de Europese Commissie.

  1. Laatst bijgewerkt op

De derde vergadering van de Werkgroep voor Gendergelijkheid van het Oostelijk Partnerschap (“Eastern Partnership” of “EaP”) vond plaats op 30 en 31 mei in Brussel, in samenwerking met de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, met de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) en het Directoraat-Generaal voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR) van de Europese Commissie.

Het evenement bood de gelegenheid om informatie uit te wisselen en actuele ontwikkelingen in het Oostelijk Partnerschap te bespreken over belangrijke onderwerpen zoals de genderkloof inzake lonen en pensioenen, wetgeving en acties om geweld en intimidatie op de werkvloer tegen te gaan, en gendergerelateerd geweld. De discussies richtten zich ook op de ratificatie en implementatie van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook bekend als de “Istanbul Conventie”, en het Verdrag 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) inzake intimidatie en geweld op de werkvloer.

Het evenement werd bijgewoond door vertegenwoordigers van vijf landen van het Oostelijk Partnerschap (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Republiek Moldavië en Oekraïne), EU-lidstaten, EU-instellingen en het Forum voor het maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap.

Dit is de derde bijeenkomst in het kader van de werkgroep gendergelijkheid van het Oostelijk Partnerschap sinds de oprichting ervan in oktober 2023, waaruit blijkt dat de EU en de partners van het Oostelijk Partnerschap zich er samen toe verbinden om een specifieke dialoog en samenwerking op dit gebied te blijven bevorderen.

Het Oostelijk Partnerschap, dat in 2009 het licht zag, is een gezamenlijk initiatief om de politieke en economische betrekkingen tussen de Europese Unie, haar lidstaten en zes Oost-Europese partnerlanden te versterken en te verdiepen: Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Republiek Moldavië en Oekraïne.

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen