Reactie van België op de beslissing van de Verenigde Staten om clustermunitie te leveren aan Oekraïne

België neemt kennis van de beslissing van de Verenigde Staten om clustermunitie te leveren aan Oekraïne.

  1. Laatst bijgewerkt op

België neemt kennis van de beslissing van de Verenigde Staten om clustermunitie te leveren aan Oekraïne.

Als staat die partij is bij het Verdrag van Oslo inzake clustermunitie, heeft België zich ertoe verbonden geen clustermunitie te produceren of te gebruiken, en het gebruik ervan te ontmoedigen. België handhaaft dit engagement.

Clustermunitie heeft een willekeurig effect: tijdens een aanval kan een heel gebied worden geraakt zonder onderscheid tussen civiele en militaire doelen. Bovendien blijft clustermunitie tot lang nadat een conflict is geëindigd menselijk leed veroorzaken.

Het feit dat 111 staten zijn toegetreden tot het Verdrag van Oslo toont een toenemend internationaal besef dat het gebruik van clustermunitie niet aanvaardbaar is. België roept Staten die dat nog niet hebben gedaan op om het verdrag te ondertekenen en te ratificeren.

België roept alle actoren, in alle conflicten, op om af te zien van het gebruik van clustermunitie, hun verplichtingen overeenkomstig het internationaal humanitair recht na te komen, te allen tijde een onderscheid te maken tussen de burgerbevolking en strijders, en ervoor te zorgen dat burgers en burgerobjecten altijd gespaard blijven.

België zal Oekraïne blijven steunen in zijn zelfverdediging tegen de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte agressie van Rusland.

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen