Tal van staten die partij zijn bij het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof mobiliseren zich om de onafhankelijkheid en de integriteit van het Hof te verdedigen

België coördineerde samen met Slovenië, Chili, Jordanië en Senegal een ontwerpverklaring ter ondersteuning van het Internationaal Strafhof (ICC).

  1. Laatst bijgewerkt op

België coördineerde samen met Slovenië, Chili, Jordanië en Senegal een ontwerpverklaring ter ondersteuning van het Internationaal Strafhof (ICC). Deze tekst, die in New York werd opgesteld door de juridische adviseurs van de Permanente Vertegenwoordigingen bij de Verenigde Naties, werd ondertekend door 94 van de 124 staten die partij zijn bij het Statuut van Rome inzake het ICC. Dit aantal kan nog toenemen.

Met deze verklaring herinneren de ondertekenaars aan de sleutelrol van het ICC in de "internationale vredes- en veiligheidsarchitectuur". Daarnaast roepen zij alle staten op om samen te werken met het Hof, zodat het zijn missie kan vervullen om recht te doen aan alle slachtoffers van genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en de misdaad van agressie, allemaal "ernstige misdaden die de vrede, de veiligheid en het welzijn van de wereld bedreigen".

Het ICC wordt dagelijks bedreigd door aanvallen van verschillende aard, waaronder cyberaanvallen. Ook het personeel bevindt zich in een onveilige situatie, waarbij bepaalde verkozen magistraten worden bedreigd met sancties en zelfs het doelwit zijn van buitenlandse arrestatiebevelen.

Dit zijn ernstige en onaanvaardbare aanvallen op de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het Hof, fundamentele beginselen en waarden die zijn vastgelegd in het Statuut van Rome dat meer dan 25 jaar geleden deze permanente en unieke internationale gerechtelijke instelling met een universele roeping in het leven riep.

Het ICC speelt een fundamentele rol in de strijd tegen straffeloosheid. Het Hof moet onafhankelijk en zonder inmenging kunnen optreden en zijn taken kunnen uitvoeren. Om die reden konden de verdragsluitende staten die het ICC hebben opgericht niet onverschillig blijven en moesten ze reageren na dergelijke aanvallen.

België, wiens voortdurende steun voor het ICC zich manifesteert in politieke, gerechtelijke en financiële steun, is ervan overtuigd dat een dergelijke blijk van steun zowel het Hof als het respect voor het internationaal humanitair recht zal versterken. Het internationaal humanitair recht wordt nog te vaak geschonden en deze schendingen mogen niet onbestraft blijven. Gerechtigheid werkt ook preventief.

Lees de verklaring in het Frans (PDF, 166 KB) en het Engels (PDF, 138.73 KB)

  1. Nieuwstype