Veldhospitaal van B-FAST na 3503 patiënten geschonken aan het Turkse Ministerie van Gezondheid

  1. Laatst bijgewerkt op

Na 22 dagen bemand te zijn geweest door Belgisch medisch personeel, is het veldhospitaal van B-FAST in Kirikhan op 9 maart gedoneerd aan Turkije. Op zijn verzoek neemt het Turkse Ministerie van Gezondheid het veldhospitaal nu over. Naast het hospitaal zelf schenkt België ook ondersteunend materiaal zoals medische apparatuur, medicatie, de keuken en de waterzuiveringsinstallatie. Op die manier kan het veldhospitaal nog zo lang als nodig door de Turkse autoriteiten gebruikt worden om tegemoet te komen aan de noden van het Turkse volk na de aardbeving.

Sinds 2 maart liep een team van Turkse artsen, verpleegkundigen, apothekers en logistiek personeel mee met het B-FAST-team om vertrouwd te raken met het veldhospitaal. Intussen kan het volledige Turkse team het overnemen op het terrein in Kirikhan. Vandaag, 9 maart, draagt België het veldhospitaal dan ook officieel over aan het Turkse Ministerie van Gezondheid, vertegenwoordigd door de heer Arif Çetin. Aan Belgische zijde gebeurt de overhandiging door de teamleader van het B-FAST-team, de heer Gino Claes, in aanwezigheid van de Ambassadeur van België in Turkije, Ambassadeur Paul Huynen.

Het B-FAST-veldhospitaal is gevestigd in Kirikhan, in de provincie van Hatay die zwaar getroffen werd door de aardbevingen van 6 februari. Als locatie koos B-FAST in samenspraak met de Turkse autoriteiten voor een site naast het bestaande ziekenhuis van Kirikhan. Dat ziekenhuis kon door de aardbevingen geen patiënten meer ontvangen. Het Belgische veldhospitaal kwam daarom aan de noden tegemoet met onder andere een spoeddienst, algemene consultaties, een afdeling radiologie, een apotheek en een operatiezaal.

De inwoners van Kirikhan en omstreken vonden duidelijk hun weg naar het Belgische veldhospitaal. Tussen de opening op 16 februari en de overdracht aan de Turkse artsen op 9 maart zag het B-FAST-team maar liefst 3503 patiënten. Het ziekenhuis was gedurende die 22 dagen de klok rond geopend en hielp gemiddeld 159 patiënten per dag. Bijna een derde van de patiënten die langskwamen in het veldhospitaal waren kinderen. Dat hoeft niet te verbazen, want het ziekenhuis biedt een speciale moeder-en-kind-afdeling aan. In het veldhospitaal werden ook 8 kinderen geboren, die allen in goede gezondheid verkeren.

B-FAST was sinds 8 februari aanwezig in Turkije: eerst met een assessment team om de geschikte locatie voor het veldhospitaal te bepalen, daarna met een logistiek team om het veldhospitaal op te bouwen en ten slotte met twee rotaties van medisch personeel. In totaal namen 207 B-FAST-vrijwilligers deel aan de missie in Turkije. Onder hen waren 77 personen van het logistieke gedeelte, 119 personen met een medisch profiel en 11 personen voor het managementteam. Bovendien kon B-FAST ook een beroep doen op 24 lokale tolken, via de Ambassade van België in Ankara en via het Turkse Ministerie voor Jeugd en Sport, die cruciaal waren voor de dienstverlening in het veldhospitaal.

Het grootste deel van het B-FAST-team beëindigt zijn opdracht op 10 maart en keert dan terug naar België. Een klein logistiek team blijft nog enkele dagen langer om de overgang op te volgen en de repatriëring van de resterende apparatuur in goede banen te leiden. De fakkel wordt vandaag dus overgedragen aan het Turkse team, dat het ziekenhuis overneemt met dezelfde capaciteit. Een vijftigtal Turkse artsen en verpleegkundigen van het Ministerie van Gezondheid gaat er nu aan de slag, in samenwerking met een managementteam van het naburige ziekenhuis van Kirikhan. Op deze manier kunnen de Turkse autoriteiten zo lang als nodig gebruik maken van het veldhospitaal, om ook na het vertrek van B-FAST tegemoet te blijven komen aan de medische noden.

Het succes van deze Belgische missie is het resultaat van teamwerk tussen de betrokken departementen van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. Bovendien kon B-FAST doorheen de hele missie rekenen op een uitstekende samenwerking met de Turkse autoriteiten. België was een van de vier Europese landen die een veldhospitaal van het type EMT-2 ontplooiden in Turkije, naast Frankrijk, Spanje en Italië. Voor de hele operatie werd 8 miljoen euro voorzien. Het veldhospitaal kon rekenen op co-financiering van de Europese Unie.

 

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen