Werkbezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Democratische Republiek Congo op 9 en 10 april 2024

  1. Laatst bijgewerkt op

De minister van Buitenlandse Zaken is vandaag aan een tweedaags werkbezoek aan de Democratische Republiek Congo (DRC) begonnen. Dit tweede bezoek aan Kinshasa kadert in de versterking van de bilaterale banden tussen België en de DRC en in een project dat verband houdt met de resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de segregatie van mensen van gemengde afkomst, geboren tijdens de Belgische kolonisatie in Afrika (bekend als de "Resolutie-Metissen"). Tijdens haar bezoek zal de minister van Buitenlandse Zaken de gelegenheid hebben om de veiligheids- en humanitaire situatie in het oosten van het land en de lopende diplomatieke inspanningen op regionaal niveau te bespreken.

Het bezoek is begonnen met een werkontbijt over de veiligheidssituatie in het land en de, voornamelijk humanitaire gevolgen, voor de bevolking. Daarna heeft de minister haar ambtsgenoot, Christophe Lutundula, en de aftredende premier, Jean-Michel Sama Lukonde, ontmoet om bilaterale en regionale kwesties te bespreken, alsook de vredesinspanningen en sociaaleconomische uitdagingen in de DRC. De namiddag staat in het teken van een debat met studenten journalistiek van de Universiteit voor Informatie- en Communicatiewetenschappen (UNISIC). Tijdens deze bijeenkomst zullen ze het hebben over 'fake news' en de impact ervan op onze democratieën. ‘s Avonds zal de minister de rijkdom van de Congolese cultuur ontdekken via de rumba, die door UNESCO op de lijst van immaterieel erfgoed is geplaatst en zich dankzij de Congolese diaspora in België, in Europa heeft verspreid.

De tweede dag begint met een bezoek aan het project 'Prothea Congo - Ugani Prosthetics', een sociale onderneming die prothesen betaalbaarder en toegankelijker wil maken, vooral in landen met een laag inkomen. Als dochteronderneming van het Belgische bedrijf Ugani onderscheidt Prothea zich door haar innovatieve aanpak: 3D-geprinte prothesen. Dit project, ondersteund door FINEXPO, illustreert de impact en relevantie van dit instrument, dat tot doel heeft de export van Belgische kapitaalgoederen en aanverwante diensten te ondersteunen.

Aan het einde van de voormiddag zal de minister een bezoek brengen aan het Congolese parlement, waar ze in audiëntie zal worden ontvangen door de voorzitter van de Nationale Vergadering, Christophe Mboso, vooraleer in gesprek te gaan met een groep pas verkozen vrouwelijke parlementsleden. Tijdens de bijeenkomst zal het belang van de deelname van vrouwen aan het politieke leven worden benadrukt en zullen de uitdagingen op het gebied van gendergelijkheid in België en de DRC aan bod komen. Het evenement biedt ook de gelegenheid om de balans op te maken van een door België gesteund project dat de deelname van vrouwen aan het verkiezingsproces in de DRC wil bevorderen door middel van coaching, pleitbezorging en het delen van ervaringen.

In de namiddag is er een ontmoeting gepland met de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in de DRC en hoofd van MONUSCO, Bintou Keita, om het werk van MONUSCO en de uitvoering van het terugtrekkingsplan van de missie te bespreken, evenals de algemene situatie in het oosten van de DRC. In de namiddag zal de minister ook premier Judith Suminwa ontmoeten om haar te feliciteren met haar benoeming tot eerste vrouw aan het hoofd van de volgende Congolese regering. Het bezoek wordt afgesloten met een ontmoeting met de deelnemers aan het project dat voortvloeit uit de “Resolutie-Metissen”. Een delegatie van 20 metissen neemt op 10 april dezelfde vlucht als de minister voor een vierdaags verblijf in België. In overeenstemming met de doelstellingen van de resolutie moet dit project het mogelijk maken om de geschiedenis van de metissen die uit de kolonisatie zijn voortgekomen, opnieuw te erkennen, naar hun verwachtingen te luisteren en samen na te denken over de mogelijkheden voor de toekomst.

De DRC neemt een prominente plaats in het Belgisch buitenlandse beleid in. Door hun gemeenschappelijke geschiedenis onderhouden België en de DRC een rijke en nauwe relatie, zowel tussen de officiële Belgische en Congolese instellingen als tussen de burgers van beide landen. Deze samenwerking situeert zich onder meer op economisch, politiek, sociaal, cultureel en militair vlak. De DRC is ook het belangrijkste partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en een van de belangrijkste ontvangers van humanitaire hulp die door België wordt gefinancierd.
 

  1. Nieuwstype
  1. Onderwerpen