Werken voor de Belgische diplomatie

  1. Laatst bijgewerkt op

Ook in 2023 gaat de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op zoek naar nieuwe medewerkers om zijn dienstverlening te versterken, zowel in Brussel als in het buitenland. Werken bij Buitenlandse Zaken betekent  Belgische strategische, geopolitieke en economische waarden en belangen verdedigen, België vertegenwoordigen in andere landen en bij internationale organisaties, en bijstand verlenen aan Belgen in het buitenland. Een carrière bij Buitenlandse Zaken biedt een gevarieerde waaier aan thema’s en onderwerpen: een menselijke aanpak via consulaire dossiers, wettelijke onderbouw van de internationale orde, politieke en economische analyses en partnerschappen, mensenrechten en duurzaamheid, internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking, zowel in België als in het buitenland binnen een bilateraal of multilateraal kader.

Als eerste stap voorziet de FOD Buitenlandse Zaken opnieuw een examen om het Belgische diplomatenkorps te versterken. Het diplomatiek examen zal dit jaar enkel in het Frans verlopen om het wettelijk verplichte taalevenwicht te herstellen. De deelnemingsvoorwaarden, taalvereisten, alsook de uitdagingen van een carrière in het buitenland komen aan bod in een online infosessie waaraan ook minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Buitenlandse Handel en Federale Culturele Instellingen, Hadja Lahbib zal deelnemen (link naar de infosessie) op 20 januari 2023. De inschrijvingen voor het diplomatiek examen worden binnenkort geopend, het is evenwel belangrijk dat kandidaten vooraf de vereiste taalcertificaten bij Selor behalen. De inschrijvingen voor de hiervoor voorziene taalproeven worden afgesloten op 24 januari om middernacht.

Later dit voorjaar zal de FOD Buitenlandse Zaken ook profielen uitschrijven voor versterking op het Hoofdbestuur in Brussel. Verdere informatie hierover zal nog volgen. Blijf dus zeker onze website en sociale media volgen, waarop gaandeweg via video’s, podcasts en getuigenissen een inkijk zal gegeven worden in de boeiende wereld van werken bij Buitenlandse Zaken.

Onze woordvoerders

  1. Nieuwstype