Onder Belgische impuls toont Veiligheidsraad zich eensgezind in strijd tegen kinderrechtenschendingen in Jemen

  1. Laatst bijgewerkt op

België kondigde gisteren - als voorzitter van de werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten van de VN-Veiligheidsraad - aan dat conclusies over de situatie van kinderen in het gewapende conflict in Jemen unaniem werden goedgekeurd. Hiermee bevestigt ons land zijn voortrekkersrol in de strijd tegen straffeloosheid en meer specifiek tegen de schendingen van kinderrechten. Ook op humanitair vlak zit België met ruim 9 miljoen euro specifiek op Jemen gerichte steun in de kopgroep van Europese donoren voor Jemen.

De Werkgroep over Kinderen en Gewapend Conflict van de VN-Veiligheidsraad, bereikte op 13 maart jl. unaniem overeenkomst over conclusies over de situatie van kinderen in het gewapende conflict in Jemen. Op 8 april maakte België dat als voorzitter van de werkgroep bekend met een publiek statement

Na maanden onderhandelen onder Belgische leiding roept de Veiligheidsraad actoren in het conflict tot de orde vanwege ernstige kinderrechtenschendingen. Eerder dit jaar had de Veiligheidsraad al opnieuw bevestigd dat kinderrechtenschendingen in Jemen aanleiding kunnen zijn voor VN-sancties tegen daders.

Ruim vijf jaar na de aanvang van het conflict in Jemen, herinneren de conclusies aan de uiterst zorgwekkende situatie waarin kinderen ter plekke zich vandaag bevinden. In zijn meest recente jaarrapport over de situatie van kinderen in conflict, drukte de Secretaris-Generaal van de VN António Guterres bezorgdheid uit over het groot aantal grove schendingen van de kinderrechten: rekrutering van kindsoldaten, het doden en verminken van kinderen door luchtbombardementen, resten van explosieven en oorlogsgeweld op het terrein, alsook aanvallen op scholen en ziekenhuizen. Hij wees er op dat verschillende niet-statelijke actoren waaronder de Houthis, Al Qaeda en pro-regeringsgroepen zich schuldig hadden gemaakt aan een of meerdere schendingen. Ook de Jemenitische regering en de internationale Coalition to Support Legitimacy in Yemen zijn partijen die volgens de VN grove schendingen van kinderrechten hebben begaan.

De crisis in Jemen is een prioriteit voor de Belgische humanitaire hulp. Met ruim 9 miljoen euro specifiek op Jemen gerichte steun aan onder meer UNICEF, het VN Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen en het Humanitair Fonds voor Jemen bestendigde ons land in 2019 zijn positie in de kopgroep van Europese donoren voor Jemen. Verder heeft België ruim 23 miljoen euro flexibel inzetbare steun verleend aan mondiale sleutelspelers in de hulpverlening die ook in Jemen actief zijn.

De strijd tegen straffeloosheid is een hoeksteen van het buitenlandbeleid van België. Het Belgische voorzitterschap van de Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflict van de Veiligheidsraad past in dat engagement. Ons land speelt ook buiten de VN-Veiligheidsraad een voortrekkersrol in de strijd tegen schendingen van kinderrechten in gewapende conflicten en het engageert zich op verschillende fronten. Zo stelt ons land al jaren aanzienlijke financiële hulp ter beschikking van de Verenigde Naties ten behoeve van systematische opvolging van kinderrechtenschendingen in gewapende conflicten. Kinderrechtschendingen belichten en daders blootstellen, zijn immers noodzakelijke stappen om het probleem aan te pakken.

De komende weken zal België in de VN-Veiligheidsraad de onderhandelingen voeren over de aanpak van kinderrechtenschendingen in verschillende conflictgebieden Afghanistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Irak en Colombia.

België steunt de rol van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal voor Kinderen en Gewapende Conflicten Virginia Gamba. De nauwe samenwerking met haar kantoor bevordert de blijvende aandacht voor de problematiek en draagt bij tot de effectieve bescherming van kinderen in gewapende conflicten.

Meer dan twintig jaar na het eerste rapport van de VN over de impact van gewapende conflicten op kinderen blijven aandacht en actie voor dit probleem onontbeerlijk. Wereldwijd ondervindt vandaag één op vijf kinderen direct of indirect negatieve impact van gewapend conflict. Doorgedreven actie en niet aflatende politieke druk zijn nodig om de situatie te veranderen. België blijft zich daarvoor inzetten.

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen