OPCW bevestigt het gebruik van chemische wapens door het Syrische regime

  1. Laatst bijgewerkt op

Het eerste rapport van het Investigation and Identification Team (IIT) van de Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW), uitgebracht op 8 april, bevestigt de tragische bevindingen van eerdere onafhankelijke onderzoeken. Het Syrische regime aarzelt niet om chemische wapens te gebruiken tegen zijn eigen burgerbevolking, ook zij die in ziekenhuizen worden behandeld. Geen enkele hoeveelheid desinformatie kan dit feit verdoezelen.

Deze oorlogsmisdaden mogen niet ongestraft doorgaan. Het rapport van het IIT is een belangrijke stap in de richting van verantwoording, die op zijn beurt van groot belang is om toekomstig gebruik van deze afschuwelijke wapens te voorkomen. België zal als huidig ​​lid van de VN-Veiligheidsraad en als toekomstig lid van de Uitvoerende Raad van OPCW zijn deel bijdragen aan deze inspanning.

In 2015, bij de eeuwherdenking van het eerste grootschalige gebruik van chemische wapens in Ieper tijdens de Eerste Wereldoorlog, veroordeelden alle staten die partij zijn bij het Chemisch Wapenverdrag, elk gebruik van chemische wapens. Ze waren het erover eens dat een dergelijke daad in strijd is met de internationale wettelijke normen en dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van chemische wapens verantwoordelijk moeten worden gehouden. Deze belofte moet in praktijk worden gebracht, in Syrië en elders.

De strijd tegen straffeloosheid staat al jaren centraal in het optreden van België. Het gebruik van chemische wapens in internationale conflicten is een oorlogsmisdaad onder het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof sinds diens oprichting. In 2010 heeft België met succes een wijziging voorgesteld om het gebruik van chemische wapens in interne conflicten in dezelfde mate strafbaar te stellen als oorlogsmisdaad. Alle verdragspartijen die dit nog niet hebben gedaan roepen wij op om dit amendement te ratificeren zodat de internationale capaciteit om straffeloosheid te bestrijden versterkt wordt.

 

  1. Nieuwstype
  1. Landen
  1. Onderwerpen