Publicaties en tentoonstellingen

Vind hier alle publicaties en tentoonstellingen die Belgian Art & Diplomacy ondersteunt.

  1. Laatst bijgewerkt op

Stemmen


Tentoonstelling van hedendaagse kunst naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. 

Spinelligebouw, Europees Parlement, Brussel

januari - juni 2024


Eb & Vloed

Image
Affiche van de tentoonstelling Eb & Vloed

Tentoonstelling van 17 november 2023 tot 30 januari 2025

Jacob Catslaan 14, Den Haag


Onzichtbaar

Image
Onzichtbaar, scan en lees


De FOD wil meer zichtbaarheid geven aan haar kunstcollectie. Na de zomertentoonstelling en publicatie “Kunst & Diplomatie” is er nu een nieuwe publicatie afgerond, “Onzichtbaar”. Deze publicatie omvat een selectie kunstwerken van vrouwelijke kunstenaars. Onder meer door de wereldwijde verspreiding in de semi-publieke ruimtes in de Belgische diplomatieke posten waren deze kunstwerken tot dusver niet zo zichtbaar. De FOD wil tonen dat er duurzaam wordt ingezet op diplomatieke posten als plekken voor kunst waarin ook vrouwelijke stemmen gezien en gehoord worden. Deze diversiteit aan stemmen spelen een rol op het artistieke én het diplomatieke toneel. Ze dragen bij tot dialoog en begrip in een steeds veranderende wereld. Deze publicatie is - dat spreekt voor zich - een work in progress.


Geen pure geldkwestie

Image
Brochure Kunst in de residentie van de Belgische ambassadeur van Den Haag

In de residentie van de Belgische ambassadeur in Nederland treden in de tentoonstelling Geen pure geldkwestie kunstwerken uit de kunstcollecties van De Nederlandsche Bank, de Nationale Bank van België en van de FOD Buitenlandse Zaken in dialoog met elkaar. Deze publicatie biedt informatie over deze kunstwerken en schetst een breder kader aan de hand van drie thema’s: Kunst & Financiën, Bedrijfscollecties en hun diverse rollen, en tot slot de impact van Kunst & Diplomatie.

De deelnemende kunstenaars zijn: Hadassah Emmerich, Jennifer Tee, Maze de Boer, Guido Geelen, Christian Dotremont, Annemiek De Beer, Jan Dries, Johan Tahon, Ossip Zadkine, Benoît Platéus, Jean-Pierre Point, Dirk Braeckman, Marcel Mariën, Martin van Vreden, Katrien De Blauwer, Marie Zoliaman, Freek Wambacq, Stephan Vanfleteren, Maarten Vanden Eynde, Mon Colonel & Spit en Jacques Charlier.

De tentoonstelling loopt tot 1 juli 2023. Op 26 oktober vond de vernissage plaats. Daarbij aansluitend worden evenementen gepland zoals een uitwisseling tussen de Nederlandse en Belgische bedrijfscollecties en een meer algemeen event rond ‘witwassen van geld’.

Deze publicatie werd mogelijk gemaakt dankzij de uitwisseling tussen de diverse partners en is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of reproductie van beelden zijn niet mogelijk zonder voorafgaandelijk akkoord van de kunstenaars.


Internationale Museum Dag (IMD)


Het thema van IMD 2021 is 'De toekomst van musea: Herstellen en Recreëren'.

Ook al is de FOD Buitenlandse Zaken geen museum, we beheren wel een openbare kunstcollectie.

Op deze 18e mei delen we enkele video’s waarin de restauratrice Christine De Wilde enkele kunstwerken uit onze collectie behandelt. Wanneer kunstwerken het kunstdepot in Brussel passeren gaan we na of een behandeling nodig is. Als een kunstwerk in een Belgische diplomatieke post in het buitenland een behandeling nodig heeft, werken we graag samen met lokale restaurateurs en instellingen. Een voorbeeld hiervan is de recente restauratie van een schilderij door een restaurateur van het Benaki Museum in Athene. 

Graag een woord van dank aan Christine De Wilde en fotograaf Gert Cools en het socialemediateam Belgian Art & Diplomacy voor het beeldmateriaal. 

Bekijk de video


Bright Future

Image
Brochure Bright Future

De foto’s Bright Future en Memory of a Trip to Nowhere van Tom Woestenborghs keerden in 2020 terug uit de Belgische ambassade in Washington en prijken sindsdien aan de muur in de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO. De foto’s konden geen betere plek vinden. Waarom? Daarom:

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, kortweg NAVO, werd op 4 april 1949 opgericht door ‘Het Verdrag van Washington’. 

De NAVO is een politiek-militair bondgenootschap gesteund op de collectieve verdediging van de geallieerden, en gericht op het voorkomen van conflicten en het vrijwaren van vrede en veiligheid. Het bondgenootschap past zich continu aan de veranderende internationale veiligheidscontext en bedreigingen aan. Naast militaire afschrikking en verdediging, behoren ook niet-militaire instrumenten tot zijn toolkit. 

Sinds 2017 huist de NAVO in een nieuw hoofdkwartier in Brussel, gelegen op het terrein van de voormalige luchthaven van Haren. Het gebouw is opgevat als een samengevouwen hand, als blijk van samenwerking. In één van de vingers huist de Belgische Permanente Vertegenwoordiging, naast de Amerikaanse. 

Wapens, heldenhulde en portretten van helden in het werk van Tom Woestenborghs verwijzen naar het feit dat de mens al 4000 jaar geprogrammeerd is om veroveraar of soldaat te zijn. Naar zijn mening zijn wapens instrumenten die een illusie van macht geven. Hij ziet zichzelf als een toeschouwer en creëert zijn beelden als reflecties op de wereld die hij aan anderen voorstelt, als het ware hun territorium binnendringend. ‘Kunst is een kwestie van leven en dood. Dat is misschien melodramatisch, maar het is ook waar.’ Deze uitspraak van Bruce Neuman nodigt, in de context van de NAVO, uit tot gesprek. 

Door de foto van Bright Future op de cover van de publicatie over de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO te plaatsen, nodigen we uit tot nieuwsgierigheid, openheid en dialoog. De verwachte datum van de publicatie is 11 oktober, de dag waarop in 1967 het NAVO-hoofdkwartier na Londen en Parijs in Brussel neerstreek.
 

De omhelzing

Image
The Embrace door Elke Andreas Boon


Op de Internationale vrouwendag zetten we the Embrace van Elke Andreas Boon in de kijker. Boon creëerde dit werk in 2014, waarbij een identieke tweeling elkaar in de armen sluit. Dit troostende gebaar komt in 2021 eerder als bedreigend over. Deze foto spreekt de hoop uit naar een toekomst waarin we elkaar weer mogen omhelzen. En het is ook een mooi beeld van ‘sisterhood’ en menselijke solidariteit. Het werk wordt opgesteld in de nieuwe VIP-eetkamer in het hoofdgebouw in Brussel en wordt opgenomen in de publicatie Onzichtbaar, over vrouwelijke kunstenaars uit de XXIste eeuw in de kunstcollectie van de FOD. De verwachte verschijningsdatum is 8 maart 2022. 

Image
The Embrace hangt in de VIP dining room


#Showcase1 - Warre Mulder


Onlangs werden twee vitrines geïnstalleerd in de hoofdingang van de Belgische FOD van Buitenlandse Zaken in Brussel. Hier zullen kunstwerken worden tentoongesteld. Het eerste beeldhouwwerk is van Warre Mulder.

Remote video URL

Canned energy freedom wizard (Blikje energie vrijheid tovenaar)


Deze figuur is gekleed in een blauw gewaad. Op de plaats van het gezicht bevindt zich een donkere leegte, waardoor de figuur op een spook lijkt. Het gewaad verwijst naar een spirituele traditie om zich in een gewaad te hullen. De kom boven het holle gezicht wekt de indruk dat de figuur gaat drinken. Alsof het drinken van een soort toverdrank de leegte zal opvullen die de figuur ervaart.
 

Doe nog maar een rondje


Het tweede beeld is geïnspireerd op een beeld van Pablo Picasso, Klein meisje dat touwtje springt.  Verschillende verwijzingen naar cyclische beweging zijn aanwezig: het springtouw, de lussen op de sokkel, de voeten van het meisje in houtskool. Door deze cyclische beweging symboliseert het beeld een nieuwe generatie, die voor een nieuwe ronde gaat.

Aan de nabijgelegen consulaire balies staan nog twee sculpturen van deze kunstenaar, zichtbaar vanaf de straat en 's avonds verlicht.

It takes spirit to know how to dance,  it takes a monkey to get into trance
(Het vergt geest om te weten hoe te dansen, het vergt een aap om in trance te raken)

 

Lamassu, de melodie gaat verder


Deze beelden zijn in een geheel andere stijl. Mulder's figuren zijn vaak kleurrijk en opgebouwd uit een speelse combinatie van allerlei vormen, materialen en technieken. Ze hebben iets herkenbaars en ook iets absurds. Hij put inspiratie uit vele bronnen in verschillende culturen, van prehistorische rotstekeningen tot geometrische motieven uit Afrikaanse culturen en zelfs uit kinderspeelgoed. De werken wekken de indruk dat ze overal ter wereld gemaakt zouden kunnen zijn. Mulder werkt zelf vanuit zijn ateliers in Zeeland en Antwerpen. Hij werd geboren in 1984 en studeerde af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.
 

Symposium Belgian and Dutch Embassy buildings: Multi-Layered projects of Representation


UITGESTELD wegens COVID-19 wordt het symposium voor een tweede maal uitgesteld.

Een nieuwe datum wordt zo snel als mogelijk aangekondigd.

Ga naar de website voor meer informatie.

Image
Brochure symposium Belgian and Dutch Embassy buildings

AfricaMuseum @ Egmont Palace

Remote video URL

Belgian Crew: film

Remote video URL

Belgian Crew: Xpo Street Art (teaser)

Remote video URL

Belgian Crew: promo

Remote video URL

Contact

Belgian Art & Diplomacy
art@diplobel.fed.be