Conferentiecentra

  1. Laatst bijgewerkt op

De dienst verzorgt het dagelijks beheer van het CCEgmont? Dat is de Staatsdienst met afzonderlijk beheer die in juli 2007 werd opgericht om, tegen betaling, de ontvangstsalons en conferentiezalen van het Egmontcomplex ter beschikking te stellen van derden.

In nauwe samenwerking met de dienst Bezoeken, Koninklijke reizen (P2), neemt de dienst P3 ook deel aan de organisatie van politieke, diplomatieke, academische en wetenschappelijke evenementen op nationaal en internationaal niveau.

Egmont Conferentiecentrum

In uitvoering van de Programmawet van 27 december 2006 (Artikel 272 B.S. van 28-12-2006 (Ed. 3), bepaalt artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 inzake het financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer, belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis (B.S.16/05/2007) het volgende: "Het geheel van gebruikers van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II – Egmontpaleis uit de privé-en openbare sector worden beschouwd als betalende derden met uitzondering van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die er het beheer van waarneemt".

Het principeakkoord over het ter beschikking stellen aan derden van de infrastructuur van het CCEgmont is de bevoegdheid van Directeur van het Protocol, die de algemene bepalingen van het beheerscomité van voornoemde Staatsdienst met afzonderlijk beheer toepast.

Het ter beschikking stellen van deze infrastructuur aan derden impliceert het gebruik van specifieke "overeenkomsten voor de terbeschikkingstelling", van brand- en B.A.-verzekeringsovereenkomsten - en van een tarievenlijst, die door het beheerscomité werden goedgekeurd. 

In de tarievenlijst wordt rekening gehouden met verschillende gebruikerscategorieën zoals openbare diensten, ngo’s en gelijkgestelde instanties, gebruikers uit de privésector en uit de zakenwereld. Het beheerscomité beslist tot welke categorie de gebruiker behoort. De prijzen voor het ter beschikking stellen van de infrastructuur worden jaarlijks op 1 januari automatisch geïndexeerd.

Contact

Mevr. Veerle Van Bever: 02/501 84 07
veerle.vanbever@diplobel.fed.be

Mevr. Sarah Marlier: 02/501 46 51
sarah.marlier@diplobel.fed.be

Directie Protocol
Dienst P3
Egmontpaleis
Kleine Zavel, 8
B-1000 Brussel

Postadres: Karmelietenstraat 15, B-1000 Brussel