Diensten en structuur

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

De Voorzitter a.i. van het Directiecomité is mevrouw Theodora GENTZIS.