Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Directie-generaal Consulaire Zaken (DGC)

De Directie-generaal Consulaire Zaken (DGC) zorgt voor de ondersteuning en omkadering van de consulaire secties van België in het buitenland.
  1. Laatst bijgewerkt op

Opdracht

De Directie-generaal Consulaire Zaken (DGC) zorgt voor de ondersteuning en omkadering van de consulaat-generaal en consulaten van België in het buitenland. Deze secties

  1. fungeren als gemeentehuis voor de Belgen in het buitenland voor alle aangelegenheden die verband houden met nationaliteit, burgerlijke stand, notariële akten, legalisaties, paspoorten, identiteitskaarten, verkiezingen,...; 
  2. verlenen bijstand aan landgenoten die in het buitenland in moeilijkheden zijn geraakt: toeristen, Belgen in gevangenschap, kinderontvoering...;
  3. geven visa af aan buitenlanders die naar België willen reizen of er zich willen vestigen.

De Directie-generaal Consulaire zaken staat ook ten dienste van particulieren die in België informatie en bijstand vragen inzake consulaire aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is. Zij staat verder in contact met Belgische autoriteiten die te maken hebben met haar werkterrein (Justitie, Binnenlandse Zaken, gemeenten, Gewesten en Gemeenschappen).

 

Structuur

De Directie-generaal Consulaire Zaken bestaat naast een horizontale coördinatie uit vier directies:

  1. de eerste directie: "Noodbijstand en gerechtelijke zaken" bestaat uit de diensten "Bijstand aan Belgen", "Internationale gerechtelijke samenwerking" en "Europese consulaire samenwerking"
  2. de tweede directie: "Reis- en identiteitsdocumenten" bestaat uit de diensten "Logistiek en internationale normen", "Individuele dossiers & nationale regelgeving" en "Monitoring"
  3. de derde directie: "Personenrecht" bestaat uit de diensten "Nationaliteit", "Familierecht en burgerlijke stand", "Notariaat", "Bevolking en kieszaken" en "Legalisatie en bestrijding documentaire fraude"
  4. de vierde directie: "Visa" bestaat uit de cel "Projecten" en de diensten "Regelgeving", "Individuele dossiers" en "Monitoring"

 

Contact

De personen die inlichtingen wensen over consulaire zaken kunnen terecht op het nummer 02/501.32.00 van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren.