Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE)

De directie-generaal Europese Zaken en coördinatie houdt zich bezig met de voorbereiding, de bepaling, de vertegenwoordiging, het beheer en de follow-up van het Europese beleid van België.
  1. Laatst bijgewerkt op

Opdracht

De directie-generaal Europese Zaken en coördinatie houdt zich bezig met de voorbereiding, de bepaling, de vertegenwoordiging, het beheer en de follow-up van het Europese beleid van België. Als gevolg van de toenemende integratie van Europa en van de grotere rol die Europa op internationaal niveau vervult, wint de opdracht van de DGE alsmaar meer aan belang.

De DGE is de spil van het Belgische besluitvormingsproces. Dit hele proces heeft plaats in een geest van openheid, in overleg en in samenwerking met de federale en de gedecentraliseerde lichamen zodat ons land met één stem kan spreken op het internationale toneel.

De DGE onderhoudt het contact met de buitenlandse gesprekspartners, op Europees niveau, en met de Belgische actoren zoals de technische departementen, de Gemeenschappen en de Gewesten.

Daarnaast is de DGE een van de platformen van het Europese beleid voor de publieke opinie en verzamelt en verspreidt informatie over de Belgische infoactiviteiten met betrekking tot het Europese beleid.

De directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie houdt zich bezig met de volgende beleidsgebieden:

  • Europese verdragen en instellingen, politiek project van de Europese Unie, vrijheid, veiligheid en justitie 
  • Economische en Monetaire Unie (EMU), Sociale en Economische convergentie, Cohesiebeleid, EU-Budget
  • Mededinging, energie, vervoer en telecommunicatie, digitale strategie, omzetting + Belgisch Solvitcentrum
  • Landbouw, visserij, leefmilieu, duurzame ontwikkeling en gezondheid
  • Handelspolitiek EU-WHO
  • Externe betrekkingen van de Europese Unie 
  • Strategische autonomie, coördinatie Fit for 55, opvolging Brexit (phase out)


Jaarverslagen over de activiteiten van de Europese Unie

Zie deze pagina