Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Directie Protocol (P)

Het Protocol beheert de voorrechten en immuniteiten van de internationale diplomatieke gemeenschap in België, de officiële bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, het Egmontpaleis en zijn conferentiecentrum, en de adellijke gunsten en eervolle onderscheidingen.
  1. Laatst bijgewerkt op

Het Protocol beheert de voorrechten en immuniteiten van de internationale diplomatieke gemeenschap in België, de officiële bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, het Egmontpaleis en zijn conferentiecentrum, en de adellijke gunsten en eervolle onderscheidingen.

P0.0 verzekert de coördinatie en de beleidsondersteuning van de Directie Protocol, belast met het financieel beheer, het personeelsmanagement, ICT, communicatie, interne controle, enz.

P1 beheert de betrekkingen tussen de Belgische Staat en de buitenlandse diplomatieke missies en internationale organisaties in België, met name inzake de voorrechten en immuniteiten.

P2 is verantwoordelijk voor de organisatie van officiële bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en evenementen in het Egmontpaleis en het conferentiecentrum.

P3 beheert de verheffing in de adelstand en de onderscheidingen in de nationale orden.