Diensten en structuur

Het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en zes Stafdirecties en Directies.

Directie Veiligheid (SV)

De directie "Sécurité-Veiligheid" (SV) brengt rechtstreeks verslag aan de Voorzitter van het directiecomité uit en is verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid van de FOD, met als doelstellingen de bescherming van 1) de Belgische burgers in het buitenland; 2) het personeel en de infrastructuur van de FOD in Brussel en in het buitenland; 3) het vertrouwelijk karakter van de informatie. De directie is ook een belangrijke interface met de Belgische veiligheidsactoren (VSSE, Defensie met inbegrip van ADIV, NCCN, OCAD, ...) en coördineert de bijdrage van onze FOD binnen de Nationale Veiligheidsraad. Het werkt op een gecoördineerde manier en in nauwe samenwerking met alle directies en diensten van de FOD die bij diezelfde opdrachten betrokken zijn.
  1. Laatst bijgewerkt op

SV0 – Coördinatiecel en Secretariaat

De cel is verantwoordelijk voor de transversale coördinatie van de veiligheidsdossiers binnen ons departement. Zij ondersteunt de VDC op het gebied van het veiligheidsbeleid en de interdepartementale samenwerking op het gebied van de veiligheid en zorgt voor de coördinatie van de dossiers die in de beleidsketen van de Nationale Veiligheidsraad worden besproken. 

 

SV1 - Crisispreventie en-beheer-BFAST (vroeger S1.1)

De dienst SV1 is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het beheer van crisissituaties (reisadviezen, contingency planning met inbegrip van crisisdossiers). Bovendien is het secretariaat van B-Fast nog altijd binnen SV1 gevestigd. In geval van een crisis wordt het crisiscentrum geopend en geactiveerd.

 

SV2 - Fysieke Veiligheid (vroeger S1.2)

SV2 is verantwoordelijk voor het fysieke veiligheidsbeleid voor personeel en gebouwen, zowel in het buitenland als binnen de FOD.

 

SV3 - Informatieveiligheid (vroeger S1.4)

Dienst SV3 is verantwoordelijk voor het informatiebeveiligingsbeleid, en in het bijzonder, via de VeiligheidsOfficier voor de behandeling van aanvragen in het domein van veiligheidsmachtigingen en veiligheidsverificaties; de homologatie van geclassificeerde systemen; het organiseren van sensibiliseringprogramma’s betreffende de behandeling van geclassificeerde informatie en behandeling van veiligheidsincidenten over de geclassificeerde informatie.