Jaarverslagen

  1. Laatst bijgewerkt op

Jaarverslag FOD Buitenlandse Zaken


Het jaarverslag van onze FOD stelt beknopt de belangrijkste thema’s en gebeurtenissen van het voorbije jaar uit zijn diverse beleidsdomeinen voor en brengt recent cijfermateriaal over onder meer de personeels- en gebouwenbestanden.

Image
Cover van het jaarverslag 2022 van de FOD Buitenlandse Zaken, met een afbeelding van het wapenschild van België


Jaarverslagen van onze directies en diensten


Hieronder vindt u de jaarverslagen van onze directies en diensten:

  • Jaarverslag van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
  • Jaarverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie
  • Jaarverslag van de Directie-Generaal Europese Zaken
  • Jaarverslagen van de Directie-Generaal Juridische Zaken voor de Directie Europees recht - De Belgische vertegenwoordiging voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie
  • Jaarverslagen van Finexpo