Meet Foreign Affairs

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Banner Meet Foreign Affairs

Ilse Dauwe

Ilse Dauwe ging na haar studies in de kunstwetenschappen aan de slag bij Buitenlandse Zaken waar ze nu al meer dan 15 jaar de kunstcollectie beheert. Zij creëerde o.a. een intern kunstdepot en een artdatabase, en voerde een actieve restauratiepolitiek in.

Ilse is voorzitter van het interne kunstcomité, dat instaat voor de zomertentoonstellingen in het Egmontpaleis, en is coördinator van het extern kunstaankoop- en adviescomité. Zij droeg bij aan tal van publicaties en is gespecialiseerd in het beheer van deze internationale semi-publieke bedrijfscollectie en culturele diplomatie.

Image
Ilse Dauwe

Arnout Pauwels

Arnout Pauwels is twintig jaar diplomaat bij Buitenlandse Zaken, met 4 posten in het buitenland achter de rug, waarvan 2 als ambassadeur (Rwanda, Afghanistan) en 2 als medewerker, met vrouw en kinderen mee in het getouw (Costa Rica, Oostenrijk). Hij heeft regionale ervaring (Midden-Oosten, Afghanistan, Centraal-Afrika) en zijn belangstelling gaat uit naar politiek, mensenrechten, cultuur en leefmilieu. Hij kan een verhaal brengen over diplomatie, internationale politiek of het dagelijkse leven op een post in het buitenland. Voor de liefhebbers, u kan hem vinden op Twitter @ArnoutPauwels;

Image
Arnout Pauwels

Fabio Pompetti

Fabio Pompetti trad in 2018 in dienst bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking als attaché-analist bij de DGD (Dienst Resultaten). Afgestudeerd in Internationale Betrekkingen (ULG) en Europese Studies (UCL), werkte hij voordien bijna 20 jaar in het domein van humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en conflictpreventie voor verschillende ngo’s. Na ervaringen in Costa Rica, Angola en Ethiopië, was hij hoofd van de Missie voor Artsen zonder Grenzen in Burundi en Haïti.

Gepassioneerd door de recente geschiedenis van de Grote Meren, heeft hij een uitgebreide politieke en culturele kennis van de regio. Hij heeft ook uitgebreid samengewerkt met Dr. Mukwege en heeft een expertise ontwikkeld op het gebied van seksueel geweld in tijden van conflict.

Zijn andere expertisegebieden zijn de architectuur van de internationale hulp, de evolutie van de humanitaire hulp en kwesties in verband met de doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking.

Hij zal starten aan de diplomatieke stage in augustus 2021 en een eerste ambassadeopdracht is gepland voor augustus 2022. Hij kan presentaties geven in het Frans, Engels, Spaans en Italiaans.

Image
Fabio Pompetti

Liesbet Van den Broeck

Liesbet Van den Broeck werkt al meer dan tien jaar op de Directie ‘Hof van Justitie van de Europese Unie en EFTA-Hof’ van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze is agent van de Belgische regering voor het Hof van Justitie van de EU en het EFTA-Hof, wat inhoudt dat ze de Belgische belangen voor deze Hoven verdedigt. Haar specialisatiedomeinen zijn dan ook het EU-recht, in het bijzonder de werking van de interne markt (het vrije verkeer van personen en diensten), de werking van het Hof van Justitie en het EFTA-Hof, en de Belgische verdediging voor deze twee Hoven.

Image
Liesbet Van den Broeck

Marie Jacobs

Marie Jacobs werkt sinds een tiental jaar voor de Directie-Generaal Juridische Zaken en meer specifiek voor de Directie “Europees recht, Hof van Justitie van de EU en het EFTA-Hof” van de FOD Buitenlandse Zaken. Ze is agent van de Belgische regering bij deze hoven, wat betekent dat ze daar ons land vertegenwoordigt en daar de Belgische belangen verdedigt. Dit gebeurt zowel tijdens de schriftelijke fase als tijdens de pleidooien van de verschillende procedures. Marie heeft geen ervaring aan de balie, en is geen advocate, maar als agent van een regering kan ze deze verdedigen voor alle internationale gerechtshoven.

Image
Marie Jacobs

Laurens Soenen

Laurens Soenen is verantwoordelijk voor de sociale mediakanalen van het departement en de posten in het buitenland. Hij heeft een grondige kennis van digitale diplomatie, desinformatie en strategische communicatie.

Image
Laurens Soenen

Thomas Yaw Voets

Thomas Yaw Voets werkt op de directie Internationaal Publiekrecht van de FOD Buitenlandse Zaken, waar hij onder meer medeverantwoordelijk is voor de voorbereiding van de Belgische standpuntbepaling in zeerechtdossiers en adviezen geeft over vraagstukken van algemeen internationaal publiekrecht. In die hoedanigheid maakt hij ook deel uit van de Belgische delegatie bij COMAR (werkgroep van de Raad van de Europese Unie inzake het zeerecht) en verleent hij zijn expertise tijdens de lopende onderhandelingen bij de Internationale Zeebodemautoriteit en de Verenigde Naties.

Hij is beschikbaar in het Nederlands en het Engels om toelichting te geven bij de lopende zeerechtdossiers en -onderhandelingen, en hoe de Belgische positie daarin wordt bepaald. Ook kan hij - steunend op de expertise over het recht van de Europese Unie verworven tijdens zijn vorige functie als assistent en huidig lid van de onderzoeksgroep Overheid en Recht aan de Universiteit Antwerpen - inzicht verschaffen in de samenhang tussen het internationale en het Europese niveau, en hoe de Europese besluitvorming over internationale zeerechtdossiers verloopt van het technische naar het politieke niveau.

Image
Thomas Yaw Voets

Contact

Disclaimer

De sprekers van Meet Foreign Affairs, hoewel verbonden aan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreken steeds in eigen naam. De meningen die zij verkondigen alsook de standpunten die zij innemen zijn niet noodzakelijk het officieel standpunt van de FOD, of de eraan verbonden ministers.