Ministers

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt geleid door twee ministers. Zij zijn verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van België.