Engagementen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 1. Laatst bijgewerkt op
Image
1

Transparentie


Via onze websites en sociale media, garanderen we de transparantie van

 • informatie
 • diensten
 • procedures

U kunt rekenen op transparantie over:

 • de stappen van de procedures
 • de duur ervan
Image
2

Kwaliteit van de informatie - Duidelijkheid van de teksten


Onze informatie: 

 • is correct
 • is betrouwbaar
 • wordt regelmatig bijgewerkt

Ons taalgebruik is:

 • duidelijk
 • precies
 • begrijpelijk

Medewerkers worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.

Image
3

Termijnen


De termijnen worden altijd meegedeeld:

 • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving
 • andere termijnen

Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld.

U kunt altijd nagaan welke termijn voor u van toepassing is.

Image
4

Beschikbaarheid


U heeft de mogelijkheid om iemand te contacteren voor:

 • vragen
 • de opvolging van een dossier
   

Contact

 • Brief
  Adres: Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, België
   
 • Telefoon
  • +32 (0)2 501 81 11 (normaal tarief)
  • Elke werkdag
  • Van 07u30 tot 18u00
  • Indien u ons contacteert buiten de openingsuren, kunt u een bericht achterlaten
    
 • De FOD Buitenlandse Zaken is ook buiten de werkuren bereikbaar (+32 (0)2 501 81 11) voor dringende consulaire dienstverlening.
   
 • Voor dringende consulaire bijstand ter plaatse in het buitenland, kan u ook de wachttelefoon van de betrokken Belgische vertegenwoordiging contacteren.
   
 • Contactformulier
   
 • Legalisatie van documenten
  Voor het legaliseren van documenten kunt u terecht aan het loket in de Karmelietenstraat 27. De toegang tot de dienst legalisatie is alleen mogelijk op afspraak, elke werkdag van 9u tot 12u30. Een afspraak maken kan enkel online via de link

De procedures zijn automatisch waar mogelijk: u hoeft dus zelf niets te doen. 

Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal. U heeft er toegang toe:

 • 24u op 24 
 • 7 dagen op 7 

We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen. We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen. 

We luisteren naar uw specifieke situatie. 

In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat u verkiest. 

We gebruiken gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere publieke diensten (volgens de Only Once-wetgeving). 

We verwijzen u door naar de bevoegde dienst indien uw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.
 

Onze diensten zijn steeds in evolutie. Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.