Jaarverslagen

 
Jaarverslag FOD Buitenlandse Zaken

Het jaarverslag van onze FOD stelt beknopt de belangrijkste thema’s en gebeurtenissen van het voorbije jaar uit zijn diverse beleidsdomeinen voor en brengt recent cijfermateriaal over onder meer de personeels- en gebouwenbestanden.

  
Cover Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2018


 Download het jaarverslag 2018 (PDF, 10.98 MB)

 
Archief


Jaarverslag van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Zie deze pagina


Jaarverslag Directie-Generaal Europese Zaken

Zie deze pagina


Jaarverslag Directie-Generaal Juridische Zaken

J2 - De Belgische vertegenwoordiging voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie

Het jaarverslag van de Directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken behandelt de verschillende activiteiten van België voor de jurisdicties van de EU en het EVA-Hof. In dit verslag vindt u een korte samenvatting van alle zaken waarin België is tussengekomen en waarin in 2019 een arrest of beschikking werd uitgesproken. Het verslag bevat eveneens een beschrijving van de verwezenlijkingen van de Directie Europees recht, een overzicht van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, alsook een voorstelling van de (talrijke) Belgen die zetelen in de verschillende rechtsinstanties van het HJEU en de instelling zelf.

Vroegere jaarverslagen:

 
Jaarverslag Finexpo

Zie deze pagina

 
Jaarverslag Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

Zie deze pagina