Jaarverslagen

 
Jaarverslag FOD Buitenlandse Zaken

Het jaarverslag van onze FOD stelt beknopt de belangrijkste thema’s en gebeurtenissen van het voorbije jaar uit zijn diverse beleidsdomeinen voor en brengt recent cijfermateriaal over onder meer de personeels- en gebouwenbestanden.

  
Cover Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2018


 Download het jaarverslag 2018 (PDF, 10.98 MB)

 
Archief


Jaarverslag van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Zie deze pagina


Jaarverslag Directie-Generaal Europese Zaken

Zie deze pagina


Jaarverslag Directie-Generaal Juridische Zaken

J2 - De Belgische vertegenwoordiging voor het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie

De 13e editie van het jaarverslag over de activiteiten van België voor de Europese rechtscolleges en de vertegenwoordiging van ons land voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) en het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA-Hof) is verschenen.

Zouden Marc Zuckerberg en Facebook interesse in GDPR moeten hebben gehad? Wat betekent Brexit voor de Britse advocaat-generaal bij het HJEU? Waarom staan de rechterlijke macht en de Poolse civiele maatschappij in rep en roer? Hoe kunnen bepaalde religieuze voorschriften worden verzoend met dierenwelzijn?

Al deze thema's roepen veel vragen op over het Europese recht. Het is net met dit soort vragen dat de medewerkers van J2 dagelijks worden geconfronteerd.

Na een overzicht van de markante gebeurtenissen van het afgelopen jaar, bevat het verslag een voorstelling van de Directie Europees recht en van haar taken. Net vooraleer een samenvatting te geven van elke zaak waaraan België heeft deelgenomen en waarin in 2020 een arrest of een beschikking werd uitgesproken, geeft het verslag met trots een overzicht van de Belgen die momenteel in de rechtsinstanties van de Unie zitten.

De voorgestelde zaken zijn ingedeeld per onderwerp, gegroepeerd onder verschillende thema's en om u een idee te geven van de huidige situatie van elk van de onderwerpen, kunt u eveneens de lopende zaken vinden waarin België op het moment van de publicatie van het verslag betrokken is. Het laatste deel van het verslag bevat enkele statistieken over de activiteiten van België bij het HJEU en het EVA-Hof in 2020.

 Jaarverslag 2020 (PDF, 10.03 MB)

   
  Vroegere jaarverslagen:

   
  Jaarverslag Finexpo

  Zie deze pagina

   
  Jaarverslag Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

  Zie deze pagina