Hertoginnedal

Het domein van Hertoginnedal dateert van de 13e eeuw. Eerst was er de Priorij, in de loop der eeuwen werden er andere gebouwen bijgebouwd, met name het Kasteel uit het tijdperk van Lodewijk XIV, de Orangerie, het ingangspaviljoen, het Noors chalet en de St. Annakapel. De laatste verbouwingswerken werden in 1903 uitgevoerd door de toenmalige eigenaar die het geheel in 1930 aan de Koninklijke Schenking schonk.

Ter herinnering, Koning Leopold II besliste op het einde van zijn leven om onder welbepaalde voorwaarden de gronden, kastelen en gebouwen die hij tijdens zijn bewind verworven had, aan ons land te schenken.

Het Kasteel wordt als guest-house gebruikt voor staats- en regeringshoofden en andere prominente gasten. Daarnaast wordt het samen met de Priorij gebruikt voor conferenties, vergaderingen of recepties die de Regering, de Ministers of de hoofden van de verschillende federale overheidsdiensten dan wel de officiële Europese instellingen organiseren. Elke commerciële activiteit is uitgesloten. Deze bestemming kan niet worden gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koninklijke Schenking.

Het Domein ligt in een mooi bebost deel van Brussel aan een meer langs de Vorstlaan.

Contacten

Mevrouw Nathalie Bekaert, administratief assistente : 02 501 47 50
nathalie.bekaert@diplobel.fed.be

Adres van het Egmontpaleis, het Conferentiecentrum en Hertoginnedal (P3)

Directie van het Protocol
Dienst P3
Egmontpaleis
Kleine Zavel 8
B-1000 BRUSSEL

Correspondentie : Karmelietenstraat 15, B-1000 BRUSSEL