Contactformulier


Adres en openingsuren van de FOD

Contactpersonen voor de pers


Contactformulier: gelieve deze informatie te lezen vooraleer u het verstuurt

De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking krijgt elke dag een groot aantal e-mails, die allemaal zorgvuldig worden gelezen. Onderstaand formulier zal ons helpen onze dienstverlening nog vlotter te laten verlopen.

Het vakje "Onderwerp" verduidelijkt uw vraag. Over de hieronder opgesomde onderwerpen vindt u echter al heel wat informatie op deze website, en misschien wel het precieze antwoord op uw vraag. Bijvoorbeeld

Wij vragen u bijgevolg eerst aandachtig de beschikbare informatie op onze site in verband met uw vraag te bekijken.

Bepaalde vragen behoren soms niet tot de bevoegdheid van onze FOD. Die vragen worden dan, voor zover mogelijk, doorgestuurd naar de bevoegde Belgische overheidsdienst.