Meet Foreign Affairs

 
Meet Foreign Affairs
 

Organiseert u een conferentie of een publiek evenement over een onderwerp van buitenlandse politiek? Zoekt u een ervaren spreker die een andere kijk biedt op internationale relaties? Is er een beter spreker dan een diplomaat, of een man of vrouw van het terrein die de Belgische realiteiten even goed kent als de bijzonderheden van andere landen? Onze ambassadeurs stellen graag hun ervaring en hun visie te uwer beschikking!

Disclaimer
De sprekers van ‘Meet Foreign Affairs’, hoewel verbonden aan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, spreken steeds in eigen naam. De meningen die zij verkondigen alsook de standpunten die zij innemen zijn niet noodzakelijk het officieel standpunt van de FOD, of de eraan verbonden ministers.

 

Laurens Soenen

Laurens Soenen

Laurens Soenen is bij de directie Pers en Communicatie verantwoordelijk voor de sociale mediakanalen van het departement en de posten in het buitenland. Hij heeft een grondige kennis van digitale diplomatie, desinformatie en strategische communicatie.

Laurens.Soenen@diplobel.fed.be

 

Ilse Dauwe

Ilse Dauwe ging na haar studies in de kunstwetenschappen aan de slag bij Buitenlandse Zaken waar ze nu al meer dan 15 jaar de kunstcollectie beheert. Zij creëerde o.a. een intern kunstdepot en een artdatabase, en voerde een actieve restauratiepolitiek in.

Ilse is voorzitter van het interne kunstcomité, dat instaat voor de zomertentoonstellingen in het Egmontpaleis, en is coördinator van het extern kunstaankoop- en adviescomité. Zij droeg bij aan tal van publicaties en is gespecialiseerd in het beheer van deze internationale semi-publieke bedrijfscollectie en culturele diplomatie.

Ilse.Dauwe@diplobel.fed.be 

Ilse Dauwe

 

Arnout Pauwels

Arnout Pauwels

Arnout Pauwels is twintig jaar diplomaat bij Buitenlandse Zaken, met 4 posten in het buitenland achter de rug, waarvan 2 als ambassadeur (Rwanda, Afghanistan) en 2 als medewerker, met vrouw en kinderen mee in het getouw (Costa Rica, Oostenrijk). Hij heeft regionale ervaring (Midden-Oosten, Afghanistan, Centraal-Afrika) en zijn belangstelling gaat uit naar politiek, mensenrechten, cultuur en leefmilieu. Hij kan een verhaal brengen over diplomatie, internationale politiek of het dagelijkse leven op een post in het buitenland. Voor de liefhebbers: u kan hem vinden op Twitter @ArnoutPauwels.

Arnout.Pauwels@diplobel.fed.be​

 

Fabio Pompetti

Fabio Pompetti trad in 2018 in dienst bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking als attaché-analist bij de DGD (Dienst Resultaten). Afgestudeerd in Internationale Betrekkingen (ULG) en Europese Studies (UCL), werkte hij voordien bijna 20 jaar in het domein van humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en conflictpreventie voor verschillende ngo’s. Na ervaringen in Costa Rica, Angola en Ethiopië, was hij hoofd van de Missie voor Artsen zonder Grenzen in Burundi en Haïti.

Gepassioneerd door de recente geschiedenis van de Grote Meren, heeft hij een uitgebreide politieke en culturele kennis van de regio. Hij heeft ook uitgebreid samengewerkt met Dr. Mukwege en heeft een expertise ontwikkeld op het gebied van seksueel geweld in tijden van conflict.

Zijn andere expertisegebieden zijn de architectuur van de internationale hulp, de evolutie van de humanitaire hulp en kwesties in verband met de doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking.

Hij zal starten aan de diplomatieke stage in augustus 2021 en een eerste ambassadeopdracht is gepland voor augustus 2022. Hij kan presentaties geven in het Frans, Engels, Spaans en Italiaans.

fabio.pompetti@diplobel.fed.be

Fabio Pompetti