Ministers

 

De FOD wordt geleid door drie ministers. Zij zijn verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van België.

 

Didier Reynders


Didier Reynders

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen


Curriculum vitae

Beleidsdocumenten
 

 

Alexander De Croo


Alexander De Croo

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking
 
Curriculum vitae

Beleidsnota

Toespraken

 

Wouter Beke


Kris Peeters

 
Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking 

Algemene beleidsnota