Ministers

 

De FOD wordt geleid door drie ministers. Zij zijn verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van België.

 

Didier Reynders


Didier Reynders

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen


Curriculum vitae

Beleidsdocumenten
 

 

Alexander De Croo


Alexander De Croo

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking
 
Curriculum vitae

Beleidsnota

Toespraken

 

Kris Peeters


Kris Peeters

 
Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
 

Algemene beleidsnota