Ministers

 

De FOD wordt geleid door vier ministers. Zij zijn verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van België.

Philippe Goffin

 
Philippe Goffin

Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie


Curriculum vitae 
Beleidsdocumenten
 

Alexander De Croo

 
Alexander De Croo

Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking
 
Curriculum vitae 
Beleidsnota 
Toespraken

Koen Geens


Koen Geens

Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken 

Curriculum vitae

Pieter De Crem


Pieter De Crem

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel 

Algemene beleidsnota