Curriculum vitae

 
Minister Alexander De Croo
Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking

Website: www.alexanderdecroo.be
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/alexanderdecroo
Twitter: @alexanderdecroo
E-mail: alexander@decroo.fgov.be
Geboren in Vilvoorde, op 3 november 1975
Getrouwd met Annik, vader van Tobias (2008) en Gabriël (2011)

Regeringsfuncties

 • Vice-Eerste Minister (sinds 2012)
 • Minister van Pensioenen (2012-2014)

Politieke activiteiten

 • Nationaal Partijvoorzitter Open Vld (2009-2012)
 • Lid Nationaal Partijbestuur Open Vld (sinds 2009)
 • Voorzitter Jong VLD Brakel (2007-2009)

Studies

 • Master in Business Administration, Kellogg School of Management, Chicago (2002-2004)
 • Handelsingenieur, Solvay Business School Brussel (1993-1998)
 • Koninklijk Atheneum Ronse (1988-1993)

Beroepsactiviteiten

 • Oprichter en Managing Partner Darts-IP (2006-2009)
 • Strategieconsultant bij The Boston Consulting Group (1999-2006)

Wetenschappelijke en Internationale Engagementen

 • Vice-Voorzitter van de Global Agenda Council on Ageing van het World Economic Forum (sinds 2013)
 • Kernlid van de liberale denktank Liberales (sinds 2008)