Beleidsdocumenten

Algemene beleidsnota (24 oktober 2017)

Onze welvaart en veiligheid hangen meer dan ooit af van wat elders in de wereld plaatsvindt. Bovendien merkt men ook dat de waarden van de democratie, de solidariteit en de rechtstaat in het gedrang komen door ontwikkelingen over onze grenzen heen. Derhalve zal een vastberaden actie op internationaal niveau noodzakelijk zijn om de doelstellingen van het regeerakkoord te verwezenlijken. Vijf belangrijke pijlers zullen onze actie leiden:

  • Multilateralisme
  • Europese integratie
  • Comprehensive Approach
  • Dialoog
  • Rechtstaat

 Lees deze beleidsnota (PDF, 734.19 KB)