Beleidsdocumenten

 
Algemene beleidsnota (19 oktober 2018)

De nota is een doorlichting van de voornaamste prioriteiten die de minister wenst uit te voeren zowel in het kader van de diplomatieke actie van het land als in het kader van het beheer van het Departement Buitenlandse Zaken.

 Lees deze beleidsnota (PDF, 645.58 KB)

 
Strategienota Comprehensive Approach

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, Didier Reynders, Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Defensie Steven Vandeput verheugen zich over de goedkeuring van de Strategienota Comprehensive Approach door de ministerraad. De nieuwe strategienota schetst de concrete aanpak en werkmethode voor een samenhangend Belgisch buitenlands beleid.

België heeft de laatste jaren reeds stappen gezet om invulling te geven aan de 3D-benadering (Diplomacy, Development, Defence), later verder ontwikkeld tot 3DLO ('Law and Order/ Rule of Law (RoL). Het doel was daarbij te komen tot een coherent en doeltreffend buitenlands beleid dat in staat is om antwoorden te bieden op de complexe en steeds wijzigende uitdagingen die zich stellen op internationaal vlak.

De nu goedgekeurde Comprehensive Approach gaat een stap verder en sluit aan bij soortgelijke ontwikkelingen op internationaal vlak, met name in Europees verband. Centraal in de strategienota staat het belang van permanente dialoog, toetsing en bijsturing van de Belgische houding tegenover specifieke landen, regio’s en thema’s. Doelstelling is om met alle betrokken departementen samen de overkoepelende prioriteiten te bepalen en de onderlinge inzet af te stemmen. De nieuwe strategienota bepaalt het kader waarbinnen dit moet gebeuren en de methodologie, via een Stuurgroep en diverse Task Forces.

De Comprehensive Approach is geen doel op zich, maar een werkmethode ter versterking van het Belgisch buitenlands beleid.

Klik  hier (PDF, 482.99 KB) om de strategienota Comprehensive Approach te lezen.