Organogram en structuur

 
Het Hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zes Directies-generaal en vijf Stafdirecties en Directies.

 Organogram (PDF, 217.31 KB)