Directie-generaal Bilaterale Zaken (B)

 
Opdracht

De Directie-Generaal Bilaterale Zaken (DGB) verdedigt de Belgische belangen in en ten aanzien van andere landen. Ze schenkt bijzondere aandacht aan de ondersteuning van de Belgische economische belangen.

Tegelijk draagt zij op het bilaterale vlak onze ethische en maatschappelijke principes uit inzake democratie, welzijn, mensenrechten en de waardigheid van het individu.

De DGB wil voor alle binnenlandse actoren die zich betrokken voelen met het buitenlands beleid, kenniscentrum en knooppunt zijn voor overleg en samen handelen.

De DGB reikt het multilateraal beleid analyses en standpunten aan en ondersteunt onze multilaterale actie via bilaterale weg.

 
Structuur

De Directie-generaal Bilaterale Zaken bestaat uit drie directies:

  1. De directie Bilaterale betrekkingen omvat de diensten "Buurlanden", "West- en Centraal-Europa", "Oost- en Zuidoost-Europa en Centraal-Azië", "Midden-Oosten en Noord-Afrika", "Afrika ten zuiden van de Sahara", "Zuid- en Oost-Azië en Oceanië" en "Latijns-Amerika".
     
  2. De tweede directie Financiële steun aan de export is bevoegd om de mogelijkheden te onderzoeken voor de toekenning van publieke tussenkomst op exportkredieten en fungeert als Secretariaat van het Comité FINEXPO. Ter bevordering van de export beschikt FINEXPO over 5 types instrumenten. Naast rentestabilisaties zijn er vier concessionele instrumenten, zijnde interestbonificaties, interestbonificaties met aanvullende gift, de gift en de Leningen van Staat tot Staat (gebonden en ongebonden).
     
  3. De derde directie Economische belangen bestaat uit de diensten "Vertegenwoordiging van de economische belangen", "Agentschap Buitenlandse Handel, Kamers van Koophandel en Adviseurs in economische diplomatie (AED)", "Economische akkoorden" en "Internationaal Transportbeleid".


 Organogram van de Directie-Generaal Bilaterale Zaken (DGB) (PDF, 186.94 KB)