Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole (B&B)

 
Opdracht

1. Instaan voor de budgettaire ondersteuning en informatie op begrotingsvlak die het management van het departement moet in staat stellen om: 

 • strategische keuzes te maken met betrekking tot haar projecten en prioriteiten 
 • de risico's verbonden aan de verschillende strategieën te analyseren 
 • op korte en middellange termijn een doeltreffende planning te maken van de acties van het departement 
 • de nodige middelen te verkrijgen van de regering voor de realisatie van haar strategie

2. Inrichting van de instrumenten van de beheerscontrole die het management van het departement moet in staat stellen om: 

 • de evaluatie van haar effectieve vastleggingen en uitgaven op te volgen 
 • de vereiste corrigerende maatregelen te nemen 
 • verantwoording af te leggen betreffende de kwaliteit van haar beheer 
 • een solide basis te verschaffen voor interne controle

3. Dagelijks beheer van de boekhouding en de financiële middelen van het departement om: 

 • de uitvoering van de verplichtingen van het departement intra- en extra-muros te kunnen verzekeren 
 • een doelmatige ondersteuning te bieden aan de posten met betrekking tot hun boekhoudkundige en financiële activiteiten

4. Verzekeren van de zendingen van het departement (reizen en verhuizen).

 
Structuur

Directie en Secretariaat (B&B0)

 • verantwoordelijk voor het geheel van de begroting, de beheerscontrole en de boekhouding van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • voorbereiding van de boordtabellen van de directies-generaal en stafdirecties

Begroting en boekhouding (B&B1)

 • voorbereiding, ordonnancering, opvolging en boekhouding van de begroting 14 Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
 • voorbereiding van de begrotingsrapportering aan zowel de eigen FOD als aan de FOD Begroting 
 • onderhouden van de contacten met de Inspectie van Financiën en het Rekenhof 
 • opvolging van de vastgestelde rechten

Risicobeheer (B&B2)

Inrichting en monitoring van het interne controlesysteem binnen de FOD 

Reizen en verhuizingen (B&B3)

 • het beheer van zowel de reizen vanuit, als met bestemming Brussel, alsook die buiten de jurisdictie voor het geheel van de FOD 
 • het beheer van de verhuizen 

Beheer van de posten (B&B4)

 • opvolging en controle van de boekhouding van alle posten 
 • beheer van de financiële autonomie vanuit begrotingsstandpunt 
 • onderhouden van de contacten met het Rekenhof met betrekking tot de boekhouding van de posten.

 
 Organogram van de Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole (B&B) (PDF, 715.35 KB)